U bent hier

RCIB KleuterSchool

Project voor het meten van de binnenlucht

Het doel van het RCIB-project voor kleuterscholen is de kwaliteit van de binnenlucht in opvang- en kleuterklassen te bestuderen. Dit project is een voortzetting van de activiteiten van de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling , die sinds 2006 ook verschillende opvangomgevingen voor jonge kinderen heeft onderzocht om op vrijwillige basis de binnenhuisvervuiling te beoordelen. De bemonstering was gericht op het zoeken naar chemische en biologische verontreinigende stoffen in de binnenlucht en werd aangevuld met geluidsmetingen.

Het jonge kind is een kwetsbaar wezen waarvan de luchtwegen en het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld zijn.  Zij nemen tot twee keer meer verontreinigende stoffen op dan een volwassen persoon (grotere behoefte aan zuurstoftoevoer) en ze scheiden ze trager uit, zodat de polluenten zich ophopen in hun organisme.  Blootstelling aan verschillende verontreinigende stoffen bevordert de ontwikkeling van rinitis, allergische verschijnselen en astma, maar ook hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, irritatie van ogen, keel en huid. Een derde van de verzoeken die bij de RCIB binnenkomen, betreft kinderen van 0 tot 6 jaar. Meer dan 11% van de patiënten zijn baby's jonger dan 2 jaar. Gezien het toenemend aantal kinderen dat al op zeer jonge leeftijd allergisch is, lijkt ons een evaluatie van de luchtkwaliteit in scholen, plaatsen waar kinderen vele uren per week doorbrengen, van groot belang.

Een eerste bezoek vindt plaats in aanwezigheid van het RCIB-team en de verantwoordelijke(n) van de school. Bij deze gelegenheid worden de lokalen geïnspecteerd om de bemonstering voor te bereiden. Dit interview maakt het mogelijk de gevoeligheden van elke school met betrekking tot het probleem van de binnenhuisverontreiniging te kennen.

Er bestaat de mogelijkheid om de analyses aan te passen aan bepaalde wensen van de school (studie van een kantoor, een kamer gereserveerd voor het personeel, onderzoek van de kelder, een gymzaal, ....).

De bemonsteringsfase verloopt in drie fasen:

  • 1 ochtend van bemonstering en metingen van chemische stoffen;
  • 1 of 2 halve dag(en) bemonstering voor microbiologische analyse;
  • de installatie en aflezing van geluidsmeters voor geluidsmetingen aan het begin en het eind van de week.

Op basis van de verkregen resultaten worden gerichte aanbevelingen aan de school gedaan om de kwaliteit van de binnenlucht in de verschillende klaslokalen te verbeteren en de risico's te voorkomen, die ontstaan wanneer kinderen worden blootgesteld aan verontreinigde producten of materialen. De enquête is volledig gratis en de resultaten zijn vertrouwelijk. Het onderzoek wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat de kinderen of het schoolpersoneel er geen last van hebben.

De scholen worden op vrijwillige basis geanalyseerd. Wanneer een keuze moet worden gemaakt uit een te groot aantal (in de analyse geïnteresseerde) scholen, dan zal die keuze worden gebaseerd op de diversificatie van de scholen, waarbij rekening wordt gehouden met het bouwtype (recent/oud), de omgeving, de grootte, specifieke klachten, geografische ligging, …

Van 2012 tot 2018 werden elf kleuterscholen geanalyseerd en de eerste bevindingen toegelicht:

  • Een concentratie kooldioxide (CO2) die vaak te hoog is,
  • Schimmelinfecties in twee klaslokalen van een school,
  • Bevredigende resultaten voor de bepaling van kattenallergenen Fel d1 behalve in één lokaal.
Datum van de update: 30/07/2021

Contact: