U bent hier

Het Schone Lucht op school CO2 project

Uitlenen van CO2-sensoren

Teneinde de leerkrachten en hun leerlingen bewuster te maken met betrekking tot het probleem van de binnenhuisverontreiniging en hen een actiemiddel in handen te geven, lenen wij CO2-meetapparatuur uit aan leerkrachten. Aangezien het grootste probleem in de klaslokalen het gebrek aan luchtverversing is, waardoor het kooldioxidegehalte vaak veel te hoog is, hebben deze apparaten een onweerlegbaar belang.

CO2 is een gas dat wordt uitgestoten door de ademhaling van de aanwezigen: hoe hoger de CO2-concentratie, des te benauwder de lucht. Een hoog CO2-niveau wordt over het algemeen in verband gebracht met een hogere concentratie verontreinigende stoffen. Het is ook een weerspiegeling van de ventilatieomstandigheden in de kamer : luchtdoorlaatbaarheid van de kamer, eventuele aanwezigheid van een ventilatiesysteem, opening van ramen. Bovendien heeft een hoog CO2-niveau een directe invloed op de prestaties van de leerlingen. De afname van het concentratievermogen treedt op zodra het CO2-niveau hoger is dan 1000ppm.

Het gebruik van een CO2-sensor maakt de leraar en de leerlingen bewust van het belang van regelmatige ventilatie. Bovendien kan hiermee een verluchtingsstrategie worden ingevoerd die is aangepast aan de reële situatie van de klas.

Deze apparatuur hoeft niet permanent in het klaslokaal te blijven, want zodra de leraar heeft begrepen hoe vaak hij of zij het lokaal moet verluchten om aanvaardbare CO2-niveaus te handhaven, kan hij of zij het apparaat doorgeven aan een collega, die dezelfde metingen in zijn/haar klaslokaal zal herhalen. Het apparaat kan zo in de hele school worden gebruikt.

Het belang van CO2-sensoren in klaslokalen is tegenwoordig, in de periode van de Covid-19 pandemie, des te belangrijker, omdat er behoefte is aan meer ventilatie in kleine ruimten en om het CO2-niveau relatief laag te houden (idealiter onder 800ppm)

Datum van de update: 30/07/2021

Contact: