U bent hier

ExpAIR School

Project voor het meten van de binnen- en buitenlucht

Leefmilieu Brussel organiseert sinds 2019 metingen van zwarte koolstof (black carbon) in de binnen- en buitenlucht van kleuter- en lagere scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De belangrijkste doelstellingen van deze studie na te gaan in hoeverre leerlingen en leerkrachten voortdurend worden blootgesteld aan zwarte koolstof ( Black Carbon : een luchtverontreinigende stof die vrijkomt bij verbrandingsreacties, voornamelijk door dieselmotoren en verwarmingssystemen in de stad) en de verontreinigingsniveaus in en rond de school te evalueren.

De metingen worden verricht met een draagbaar meetinstrument dat aan 3 of 4 leerkrachten per school wordt gegeven. De leerkrachten vullen een logboek in met de activiteiten en de gebruikte vervoermiddelen.  De leerkrachten die dat wensen, kunnen deze metingen ook buiten de school uitvoeren (thuis, park, ....).

In elke school zijn twee vierdaagse meetperioden gepland. Een van de periodes zal worden gekozen tijdens de maanden waarin de klaslokalen worden geventileerd door de ramen regelmatig open te zetten (september, oktober, april, mei en juni). De andere periode zal worden gekozen tijdens de maanden waarin de duur van de ventilatie van de klaslokalen wordt beperkt door de frisheid van de lucht (november tot maart)

Elke leerkracht die aan het project heeft deelgenomen, ontvangt een verslag met zijn of haar persoonlijke resultaten. De directeur ontvangt een algemeen verslag en er kunnen aanbevelingen worden gedaan.  De resultaten blijven vertrouwelijk en anoniem.

Er zijn geen kosten verbonden om aan deze studie deel te nemen. Alles valt onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel.

Scholen die aan deze campagne wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met de  cel RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling ) per e-mail.

U mag niet vergeten in de e-mail de contactgegevens van de school te vermelden (naam van de directeur - adres en telefoonnummer waarop men u kan bereiken), zowel voor kleuter-als lager onderwijs betreft en  vermeld ook het aantal klassen.

Datum van de update: 30/07/2021

Contact: