U bent hier

CHAIR*

* The effects of exposure to traffic related AIR pollution on cardiovascular health and neurocognitive performances in middle school CHildren

Een onderzoek naar de effecten van blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de cardiovasculaire gezondheid en de neurocognitieve prestaties bij kinderen in de 5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat elk jaar 4,2 miljoen mensen overlijden aan de gezondheidsgevolgen van luchtverontreiniging. Steeds meer studies tonen dan ook aan dat luchtverontreiniging niet alleen onze longen maar ook ons hart, onze bloedvaten en zelfs onze hersenen beschadigd. Dit werd reeds aangetoond bij volwassenen. Maar wat met onze kinderen? Bloomberg Foundation heeft een onderzoekproject van UHasselt naar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging op kinderen van het 5e en het 6e leerjaar van het basisonderwijs gefinancierde.

Ieder kind wordt dagelijks blootgesteld aan luchtvervuiling en afhankelijk van waar hij/zij woont, hoe hij/zij naar school komt en tal van andere factoren kan die blootstelling verschillend zijn van kind tot kind.

In deze studie, die zal doorgaan in Brusselse scholen, wordt daarom de persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling van deelnemende kinderen in kaart gebracht.

Vervolgens worden een aantal testjes uitgevoerd om na te kijken hoe gezond het hart en de bloedvaten van deze kinderen zijn, dit o.a. door de bloeddruk te meten en een foto te nemen van de retina  (binnenkant van de ogen) om de kleine bloedvaten te bestuderen.

Ten slotte zullen deelnemende kinderen een aantal denkspelletjes spelen om hun korte termijn geheugen, concentratievermogen en selectieve aandacht te meten.

Op die manier kan er onderzocht worden of blootstelling aan luchtvervuiling een effect heeft op het cardiovasculair systeem en het cognitief vermogen van kinderen, wat in de toekomst kan bijdragen om tot veiligere luchtnormen te komen voor ons allen.

Voor meer informatie:

Is uw basisschool geïnteresseerd in een toezegging om de luchtkwaliteit in de toekomst te verbeteren? U kunt ook aan deze studie deelnemen door contact op te nemen met Hanne CROONS.

Datum van de update: 30/07/2021