U bent hier

Onderzoek naar binnenluchtvervuiling in kleuterscholen (éducation)

Naast de onderzoeken in de Brusselse woningen, uitgevoerd op medisch verzoek, en de studie over de kwaliteit van de binnenlucht in de kinderdagverblijven, besliste de RCIB in 2012 om zich ook over de kwaliteit van de binnenlucht in de kleuterscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te buigen.

Het jonge kind is een kwetsbaar wezen waarvan de luchtwegen en het immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld zijn.  Zij nemen tot twee keer meer verontreinigende stoffen op dan een volwassen persoon (grotere behoefte aan zuurstoftoevoer) en ze scheiden ze trager uit, zodat de polluenten zich ophopen in hun organisme.  Blootstelling aan verschillende verontreinigende stoffen bevordert de ontwikkeling van rinitis, allergische verschijnselen en astma, maar ook hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, irritatie van ogen, keel en huid.

Daarenboven worden 30% van de RCIB-interventies aangevraagd voor kinderen van 0 tot 6 jaar en heeft één op de zes enquêtes betrekking op een kind jonger dan 2 jaar.

Om deze reden werd er een onderzoek naar de luchtkwaliteit in verschillende kleuterscholen uitgevoerd. De deelnemende scholen werden op vrijwillige basis geselecteerd. Er werd samen met de directeur een vragenlijst ingevuld. De vragen richtten zich op het gebouw en het onderhoud ervan.  De keuze van de te analyseren klassen en andere ruimtes werd in overleg met de directie gemaakt (schimmelproblematiek, enz....). Vervolgens werden een reeks chemische, biologische en fysische verontreinigingen onderzocht en werden de omgevingsparameters (relatieve temperatuur en vochtigheid) vastgesteld.

Van 2012 tot 2018 werden elf kleuterscholen geanalyseerd en de eerste bevindingen toegelicht:

  • Een concentratie kooldioxide (CO2) die vaak te hoog is,
  • Schimmelinfecties in twee klaslokalen van een school,
  • Bevredigende resultaten voor de bepaling van kattenallergenen Fel d1 behalve in één lokaal.
Datum van de update: 28/09/2020