U bent hier

Verwarming en vochtgehalte (éducation)

De temperatuur en de vochtigheidsgraad van de omgevingslucht beïnvloeden het welzijn en de concentratie van de leerlingen en hun leerkrachten. Bij een te hoge temperatuur en vochtigheidsgraad worden VOS (vluchtige organische stoffen) in grotere hoeveelheden in de lucht uitgestoten. In ruimten waar ketels en andere verbrandingsapparaten zijn opgesteld, is het van essentieel belang om een goede ventilatie te installeren om koolmonoxide-emissies (CO) te vermijden.

Verwarming

Er wordt aanbevolen om in de lokalen een omgevingstemperatuur van 18 tot 22°C te handhaven, dit afhankelijk van de activiteiten. Verwarmingsketels moeten regelmatig worden onderhouden (jaarlijks voor stookolieketels) en om de 2 jaar bij gasketels. Stel daarenboven de warmwaterboilers in op een temperatuur van meer dan 60°C (om legionellabesmetting te vermijden). 

Vocht

De luchtvochtigheid moet tussen de 40 en 60% worden gehouden. Als deze vochtigheidsgraad hoger is dan 60°, moet de ruimte geventileerd worden.  Een thermo-hygrometer wordt gebruikt om de temperatuur en relatieve vochtigheid te meten, u kunt er eentje uitlenen bij de RCIB - LB (02/563 17 17 of rcib@leefmilieu.brussels).

Het verschijnen van schimmels in gebouwen is altijd het gevolg van een te hoge luchtvochtigheid, als gevolg van ademhaling en menselijke activiteiten. Het kan ook het gevolg zijn van gebrekkige leidingen en infiltraties, of van condensatieverschijnselen in koude zones. Schimmels kunnen giftig, irriterend of allergeen zijn en in het laatste geval voornamelijk ademhalingsziekten veroorzaken (rinitis, astma, allergische bronchitis of longontsteking). Houd de toestand van het gebouw goed in de gaten, wees alert  voor ongebruikelijke geuren of zichtbare vlekken. Zichtbare schimmels kunnen van zodra ze verschijnen worden gereinigd met een schoonmaakmiddel en daarna worden afgedekt met een wasbare verflaag. Als de verontreinigde oppervlakken groter zijn dan 3m², moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Datum van de update: 23/04/2021