U bent hier

Kies de juiste materialen (éducation)

Opteer voor knutselmateriaal dat vrij is van giftige stoffen, met de vermelding 'zonder oplosmid­delen', 'op waterbasis' of 'zonder VOS'. Vermijd sprays. Sluit viltstiften, verfpotten en lijm onmid­dellijk na gebruik.

Ventileer tijdens de knutselactiviteiten of plan ze vlak voor de pauze en ventileer de lokalen daarna.

In het laboratorium: Laat gevaarlijke producten hanteren door gespe­cialiseerd onderwijzend personeel.  Draag  steeds een veiligheidsbril, handschoenen en een schort en laat de afzuigkap­pen jaarlijks onderhouden.

Datum van de update: 23/04/2021