U bent hier

Elektromagnetische golven (éducation)

Bij gebrek aan consensus over het effect van elektromagnetische golven op de gezondheid is het preventieprincipe algemeen aanvaard dat men voorzichtigheid boven alles verkiest en dit zeker bij kinderen.

Leerkrachten en leerlingen moeten bewust worden gemaakt van het rationele gebruik van mobiele telefoons en moeten het gebruik ervan tijdens de schooltijd vermijden (toestellen in vliegtuigmodus of volledig uit).

Voor internetgebruik is het beter om een  implementatieonderzoek te plannen voor de beste configuratie van het netwerk in de school en prioriteit te geven aan de bekabeling. Bij gebruik van wifi: installeer meer punten met een zwakker vermogen, kies voor een systeem dat kan worden uitgeschakeld en een lage emissiewaarde heeft.

Datum van de update: 23/04/2021

Documenten: 

  • Elektromagnetische velden en gezondheid (.pdf)
  • Een werkgroep die door het ONE was opgericht, publiceerde in 2017 een rapport over de risico's die verbonden zijn aan de blootstelling aan elektromagnetische straling op school. 
    Een samenvatting van dat rapport, met daarin onder meer een aantal voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen bij het beheer van straling op school, staat in de e-krant PSE nr. 64 van februari 2018 (.pdf). Alle professionals die werken rond de gezondheid op school en van het ONE vinden het volledige rapport op de website Excellencis-ONE (/centre de documentation/journée de formation PSE 2017) of kunnen het aanvragen bij de directie Gezondheid van het ONE.

Ook de website van Kind en Gezin publiceert een aantal preventieve maatregelen die genomen moeten worden bij de blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling.