U bent hier

Behoud van de luchtkwaliteit in de school (professionnels)

Op school wordt de verontreiniging van de binnenlucht veroorzaakt door het gebouw zelf, namelijk door het onderhoud ervan en de activiteiten die er plaatsvinden. In deze context zijn de duur van de blootstelling, de aard en de concentratie van de verontreinigende stoffen belangrijke parameters. Bovendien hebben sommige verontreinigende stoffen, die binnen aanwezig zijn, een externe oorsprong die verband houdt met verkeer, industriële activiteiten en vegetatie.

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de kwaliteit van de binnenlucht omdat ze meer lucht inademen dan volwassenen, in vergelijking met hun gewicht, en daarenboven hun zenuwstelsel, hun ademhalingswegen en hun immuunsystemen nog niet volledig ontwikkeld zijn. In een school waar de lucht niet gezond is, kunnen leerlingen en personeel een afname in concentratie, comfort en prestaties ervaren.

Er kunnen ook chronische allergieën of ongemakken in verband met ongezonde gebouwen (oog- en keelirritatie, hoofdpijn, vermoeidheid, hoest, niezen....) worden waargenomen.

Om scholen te helpen de luchtkwaliteit binnenshuis op peil te houden, is de Gids Schone Lucht op School beschikbaar voor directeuren, personeel en schoolartsen. Het bevat passende aanbevelingen om de gezondheid en het milieucomfort te waarborgen en zodoende ook de gezondheid van de studenten en al het personeel te beschermen. Achteraan in de gids vindt u een aantal checklists die u jaarlijks kunt raadplegen dit om de goede praktijken in herinnering te brengen.

    Datum van de update: 23/04/2021