U bent hier

Op school (éducation)

Behoud van de luchtkwaliteit in de school

Op school wordt de verontreiniging van de binnenlucht veroorzaakt door het gebouw zelf, namelijk door het onderhoud ervan en de activiteiten die er plaatsvinden. In deze context zijn de duur van de blootstelling, de aard en de concentratie van de verontreinigende stoffen belangrijke parameters. Bovendien hebben sommige verontreinigende stoffen, die binnen aanwezig zijn, een externe oorsprong die verband houdt met verkeer, industriële activiteiten en vegetatie.

Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de kwaliteit van de binnenlucht omdat ze meer lucht inademen dan volwassenen, in vergelijking met hun gewicht, en daarenboven hun zenuwstelsel, hun ademhalingswegen en hun immuunsystemen nog niet volledig ontwikkeld zijn. In een school waar de lucht niet gezond is, kunnen leerlingen en personeel een afname in concentratie, comfort en prestaties ervaren.

Er kunnen ook chronische allergieën of ongemakken in verband met ongezonde gebouwen (oog- en keelirritatie, hoofdpijn, vermoeidheid, hoest, niezen....) worden waargenomen.

Allergieën

De literatuur leert ons dat 30% van de mensen die na 1980 geboren werden in de industrielanden, klinisch allergisch zijn. De prevalentie van allergieën is tussen 1980 en 2000 verdubbeld. Daarna stabiliseerde ze zich voor astma en bleef ze licht toenemen voor rinitis. Allergie is een multifactoriële aandoening die het gevolg is van erfelijkheidsfactoren en van omgevingsfactoren zoals verontreiniging, levenswijze, leefgewoonten, wijzigingen in het voedingspatroon...

Om scholen te helpen de luchtkwaliteit binnenshuis op peil te houden, is de Gids Schone Lucht op School beschikbaar voor directeuren, personeel en schoolartsen. Het bevat passende aanbevelingen om de gezondheid en het milieucomfort te waarborgen en zodoende ook de gezondheid van de studenten en al het personeel te beschermen. Achteraan in de gids vindt u een aantal checklists die u jaarlijks kunt raadplegen dit om de goede praktijken in herinnering te brengen.

Datum van de update: 28/09/2020