U bent hier

Medisch handelen

Praat erover met uw arts

Irritaties, niezen, hoofdpijn.... Je voelt je systematisch ziek thuis of op het werk.

Wat als het komt door de vervuiling van de binnenlucht?

Om erachter te komen, zoek hulp! De effecten van binnenluchtvervuiling beginnen vaak met lichte en moeilijk waarneembare symptomen, waarvan de oorzaak niet gemakkelijk te vinden is. De behandelend arts zal in staat zijn om een diagnose te stellen en u een advies te geven dat is aangepast aan uw situatie. Indien de problemen aanhouden, kan hij een beroep doen op de Regionale Cel voor Interventie bij Luchtvervuiling (RCIB), opgericht door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV/Sciensano) en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

Naast een medische diagnose en op verzoek van de behandelende arts komt de RCIB-dienst tussenbeide om de binnenluchtvervuiling te identificeren die de oorzaak van uw gezondheidsproblemen kan zijn.

Datum van de update: 28/09/2020