U bent hier

In het kinderdagverblijf (éducation)

Studie van de kwaliteit van de binnenlucht in de crèches

De voorbije decennia hebben tal van studies aangetoond dat het aantal allergische pathologieën in de westerse wereld almaar toeneemt. De prevalentie van allerlei allergische aandoeningen, zoals atopisch eczema, rinitis en astma, bleek daarbij verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Een allergie is een multifactoriële ziekte die voortvloeit uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren, zoals vervuiling, leefwijze, leefgewoonten, verandering van voedingsgewoonten, enz.

Een blootstelling aan binnenhuisvervuiling op jonge leeftijd leidt o.a. tot acute infecties van de luchtwegen bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Analyse van de binnenhuisvervuiling in de kinderopvangcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De RCIB beschouwt het dan ook als één van haar belangrijkste taken om de blootstelling van zuigelingen en jonge kinderen aan polluenten in het binnenmilieu na te gaan en dat met name in crèches.

In dergelijke ruimten kunnen tal van risicofactoren onderzocht worden. Concreet wordt de omgeving daarbij getest op de aanwezigheid van een reeks chemische en biologische polluenten, waarbij ook een aantal fysieke parameters gemeten wordt, zoals de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het omgevingslawaai.

Voor elke onderzochte crèche wordt met behulp van de directeur of maatschappelijk werker een vragenlijst ingevuld. De vragen hebben vooral betrekking op het gebouw zelf en het "onderhoud" ervan.

Gedeeltelijke conclusies

Sinds 2006 werden 44 kinderopvangcentra geanalyseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten laten geen significante problemen zien.

Hieronder vindt u enkele observaties:

  •   De CO2 -metingen wijzen regelmatig op een gebrek aan ventilatie in de gebouwen, vooral in de speelzalen, die door de meeste mensen worden bezocht;
  •   Terpenen (voornamelijk limoneen), uitgestoten door reinigingsmiddelen en luchtverfrissers, zijn in soms aanzienlijke concentraties aanwezig, terwijl we weten dat deze stoffen een sensibiliserend en irriterend karakter hebben;
  • • In enkele kinderdagverblijven hebben we loodverfresten gevonden  op verschillende oppervlakken, soms met wisselende verflagen, met als gevolg een risico op inname en dus vergiftiging voor kinderen;
  •   Sommige kinderdagverblijven hadden vochtproblemen en ontwikkelden soms schimmels die over het algemeen ontoegankelijk waren voor de kinderen.
  •   De totale bacteriële belasting van het milieu in de binnenlucht was constant hoger dan de belasting in de buitenlucht, wat over het algemeen wijst op een gebrek aan ventilatie in het gebouw.

Gezien het relatief kleine aantal geanalyseerde kinderdagverblijven kunnen deze resultaten niet worden veralgemeend naar alle opvangzones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar kunnen ze nu al een aantal tendensen in verband met de aanwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen aangeven.

Een brochure uitgegeven door ONE (FR) helpt de directie van de kinderdagverblijven bij de acties die nodig zijn voor het behoud van de luchtkwaliteit

Datum van de update: 16/07/2021