U bent hier

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Deze producten kunnen een gevaar inhouden voor de brandveiligheid, uw gezondheid of het leefmilieu.

Wanneer u deze producten thuis gebruikt, let dan op de gevaaraanduidingen of gevaarpictogrammen op de verpakkingen. U kunt de tabel met de gevaarpictogrammen en de gevarenklassen raadplegen om u te helpen het type gevaar te identificeren.

Beroepsmatig

Bent  u een professional, die veel gevaarlijke producten gebruikt of opslaat, dan dient u wettelijke verplichtingen  na te leven. Misschien moet u een milieuvergunning aanvragen. Om te weten welke uw verplichtingen zijn en hoe u te werk moet gaan, raadpleegt u best onze pagina's over  gevaarlijke producten en de milieuvergunning.

Als u gevaarlijke producten gebruikt met bepaalde onderdelen, die zijn opgenomen in de Europese REACH-verordening, dan moet u een milieuvergunning en een Europese vergunning aanvragen. Raadpleeg onze pagina over gevaarlijke producten onder die u zal vinden in de bijlage 14 van de REACH-verordening.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: