U bent hier

Asbest

Asbest is een gevaarlijke vezel, die nog steeds aanwezig is in sommige gebouwen of in bepaalde technische apparatuur. Risico's op blootstelling zijn vaak gerelateerd aan schoonmaak-, reparatie-, renovatie- en sloopwerkzaamheden aan gebouwen. Dit risico moet echter van geval tot geval worden beoordeeld.

De bevolking wordt indirect en onbewust blootgesteld aan asbest. Deze blootstelling neemt al enkele jaren toe als rechtstreeks gevolg van de natuurlijke afbraak van bepaalde asbestmaterialen die in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw werd gebruikt (ter herinnering: het gebruik van asbest is in België sinds 1998 verboden).

Het is moeilijk om de risico's op blootstelling in te schatten of zelfs op te sporen, gezien de diversiteit van de asbestmaterialen die nog steeds aanwezig zijn in onze gebouwen (huizen, scholen, appartementsgebouwen, enz.) en tevens in de technische uitrustingen (auto's, elektriciteit, enz.)

Het risico op het oplopen van ziekten die aan asbest gerelateerd zijn, is echter aanzienlijk lager voor mensen die er passief aan worden blootgesteld (bv. in een gebouw waar nog niets werd afgebroken).

Schadelijkheid van vezels

Alle asbestvezels zijn schadelijk. Ze zijn zeer dun (tot 0,02 µm, 2000 keer dunner dan een haar) en relatief lang (tot 0,02 mm). Deze kunnen tot in de longblaasjes doordringen, daar blijven en schade veroorzaken. Vezels zijn bio-persistent, zodat ze in het lichaam blijven en verschillende ziekten kunnen veroorzaken.

Asbest vormt alleen een gezondheidsrisico als de vezels in de lucht worden aangetroffen.

In geval van accidentele blootstelling aan grote hoeveelheden asbest is een bezoek aan een specialist (pneumoloog, enz.) aan te bevelen. In het algemeen is een lage blootstelling, van korte duur, niet significant met betrekking tot het risico op het ontwikkelen van kanker.

De meeste asbesthoudende materialen vormen weinig of geen risico's voor de gezondheid, indien ze goed onder controle worden gehouden. Asbest vormt immers alleen een risico voor de menselijke gezondheid als de vezels in de materialen in de lucht worden vrijgegeven en geïnhaleerd.

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: