U bent hier

Recyclage (professionnels)

Als voorbereiding voor hergebruik niet meer mogelijk is, kan het product gerecycleerd worden, wat betekent dat het materiaal na behandeling opnieuw zal worden gebruikt. Aangezien de natuurlijke rijkdommen uitgeput raken (de goud-, zink-, lood- en kopervoorraden zullen binnen enkele decennia waarschijnlijk uitgeput zijn), is het belangrijk grondstoffen terug te winnen door recyclage . Een voorbeeld: met 670 blikjes kan een fiets worden gemaakt!

Om te recycleren, moet het gesorteerde afval gescheiden worden opgehaald. De belangrijkste types recycleerbaar afval waarvoor recyclagecircuits bestaan, zijn:

PMD-verpakkingen Inerte afvalstoffen  Batterijen en accu's  Elektrische en elektronische apparatuur 
Glas  Hout Oliën Inktpatronen en toners  
Papier en karton   Metalen Oplosmiddelen  Afgedankte voertuigen
Groenafval Kunststoffen    

Wat moet er met het gesorteerde afval gedaan worden?

Als u een handelsovereenkomst met Net Brussel of een andere, particuliere ophaaldienst heeft afgesloten voor de inzameling, zal de ophaler het afval ophalen en naar het juiste recyclagecircuit brengen. 

Voor bepaalde afvalstromen is de producent of de invoerder onderworpen aan een overnameplicht. Dit betekent dat hij de afvalstoffen van de producten die hij op de markt gebracht heeft, moet inzamelen of door een beheersorganisme (zoals BEBAT voor batterijen of Recupel voor elektrische toestellen) moet laten ophalen om ze te verwerken en de terugwinningsdoelstellingen te bereiken.

Datum van de update: 21/04/2022