U bent hier

Specifieke verplichtingen voor gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen zijn afvalstoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu: ontvlambare, ontplofbare, irriterende, giftige, ... producten.

Gevaarlijke afvalstoffen zijn wettelijk vastgelegd: zij worden aangeduid met een sterretje in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die de afvalstoffen opsomt per type en per activiteitssector. De technische fiche van de producten vermeldt of het product gevaarlijke eigenschappen bezit en op de verpakking is een logo aangebracht waarmee u ze gemakkelijk kunt identificeren.

Als u in het bezit bent van afvalstoffen die in deze lijst zijn opgenomen als gevaarlijke afvalstoffen, dan moet u bepaalde voorzorgen nemen en een duidelijk omschreven verwijderingscircuit volgen. Om meer dan 100 kg op te slaan, hebt u een  milieuvergunning nodig. Dit zijn uw plichten:

  1. respecteer het milieu en de wetgeving wanneer u gevaarlijke afvalstoffen opslaat.

    Meng geen gevaarlijke afvalstoffen met ander afval. Verpak gevaarlijke afvalstoffen zo dat gevaar of besmetting uitgesloten is. Sluit de verpakkingen om verlies van hun inhoud tijdens de opslag of het vervoer te voorkomen, en duid de aard, de samenstelling en de hoeveelheid afval aan op de verpakking. De erkende ophalers kunnen u geschikte containers leveren. Bewaar het gevaarlijk afval in zuivere en goed geventileerde opslagplaatsen, en plaats altijd een geschikt brandblusapparaat in de omgeving van de opslagzones.
  2. geef het gevaarlijk afval mee met een erkende ophaler. Elke bezitter van gevaarlijke afvalstoffen is verplicht die zelf te verwijderen overeenkomstig de wetgeving of ze met een erkende ophaler mee te geven. Raadpleeg de lijst van erkende ophalers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een erkende ophaler te vinden. 

    U kunt uw gevaarlijk afval ook tegen betaling naar één van de twee gewestelijke inzamelcentra brengen of het zelf vervoeren naar een centrum dat gemachtigd is om dit afval in te zamelen en/of te verwerken. Deze laatste oplossing is voordeliger voor kmo's.
  3. houd een register van gevaarlijke afvalstoffen bij. 

Het gevaarlijk afval zelf verwijderen of een erkende ophaler worden

Als u uw gevaarlijke afvalstoffen zelf verwijdert, moet u de vigerende wetgeving en de voorwaarden van uw milieuvergunning naleven. U hebt hiervoor een erkenning als "verwijderaar van gevaarlijke afvalstoffen nodig". Ook om een afvalverwerkingscentrum of een centrum voor de verwerking of de nuttige aanwending van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA) te exploiteren, is een specifieke erkenning vereist.

Wenst u erkend ophaler te worden?  Lees de erkenningsprocedure. 

Als ophaler van gevaarlijk afval moet u elke maand bij Leefmilieu Brussel aangifte doen van het afval dat u heeft verzameld. Surf naar onze pagina's over de aangifteplicht om hierover meer te vernemen.

Datum van de update: 26/04/2018