U bent hier

Bijzonder afval (professionnels)

Worden als bijzonder afval beschouwd:

 • speciaal afval afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg;
 • tandamalgaamafval;
 • dierlijke afvalstoffen;
 • bouw- en afbraakafval;
 • asbestafval;
 • radioactieve afvalstoffen;
 • gebruikte oliën en PCB's;
 • ozonafbrekende stoffen (CFK's, HCFK's) en gefluoreerde broeikasgassen ;
 • afvalstoffen onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:
  • verpakkingen;
  • producten in papier en/of karton;
  • afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);
  • gebruikte voedingsoliën en -vetten;
  • minerale oliën;
  • loodvrije batterijen en accu's en loodhoudende startbatterijen;
  • afgedankte voertuigen;
  • banden;
  • geneesmiddelen;
  • fotografisch afval.
Datum van de update: 28/09/2020