U bent hier

Bewijs van beheer (professionnels)

Van uw afval geraken doet u via de wettelijke circuits. 
Voortaan regelt een inzamelcontract met een geregistreerd ophaler de inzameling van uw ongevaarlijk afval, ongeacht de geproduceerde hoeveelheid afval. Na afloop ervan houdt men dit inzamelcontract nog vijf jaar bij. 

Kiest u er daarentegen voor om rechtstreeks of via een afvaltransporteur een beroep te doen op een afvalverwerkende installatie, dan zult u moeten bewijzen dat uw afval overeenkomstig de geldende reglementering verwerkt werd. Tot vijf jaar na aflevering doet u dit aan de hand van een ontvangstbewijs dat de toegelaten installatie voor u heeft opgesteld. 

Inzameling van niet-gevaarlijk afval

Alle afval dat niet voorkomt in de categorieën onder gevaarlijke afvalstoffen, is niet-gevaarlijk. Het gaat over afval zonder enig gevaarkenmerk dat dus in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen geen asterisk bij zijn naam heeft staan.

In principe bieden privé-inzamelaars u de inzamelmodaliteiten aan die het meest geschikt zijn voor uw afvalproductie (type en grootte van de containers, inzameling op maat, dag en uur wanneer ze langskomen, ...) en stellen ze containers in verschillende maten, voor de verschillende soorten van afval, ter beschikking: papier en karton, pmd, glas, restafval.

Ter herinnering: afval sorteren is verplicht voor de volgende fracties: pmd, papier en karton, glas, planten, gevaarlijk afval en inzamelplichtig afval.

Voor meer informatie over de verplichting inzamelcontract en afval sorteren.

Datum van de update: 28/09/2020