U bent hier

Pre-waste: afvalpreventie in steden en gewesten - 2010-2012

Context

De doelstelling van het interregionaal Europees project “Pre-waste” bestond erin het afvalpreventiebeleid van de Europese regio’s efficiënter te maken, om zo de productie en de gevaarlijkheid van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen aanzienlijk te verminderen. Dit project liep van 2010 tot 2012.

Doelstelling

  • uitwisseling van goede praktijken op het vlak van afvalpreventie tussen lokale en regionale overheden van de Europese Unie;
  • uitwerken van relevante indicatoren voor de beoordeling van de doeltreffendheid van dit type acties;
  • studie van de factoren die het mogelijk maken deze preventieacties te verspreiden in de  verschillende regio’s.

Deze uitwisseling van ervaringen en het leggen van een gemeenschappelijke basis voor de vergelijking van goede praktijken, moest op termijn tot een betere efficiëntie en opvolging van het afvalpreventiebeleid leiden.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloot de deelname aan dit Europees project rechtstreeks aan bij de doelstellingen van het vierde “Afvalpreventie en -beheerplan” van het Gewest. De uitgewisselde ervaringen zijn gericht op de strijd tegen voedselverspilling, papierverspilling, overtollige verpakkingen, gadgets en overbodige aankopen. Ze hebben ook betrekking op de vermindering van organisch afval en op duurzame aankopen, hergebruik en tweedehandsspullen.

Binnen dit project stond Leefmilieu Brussel aan het hoofd van de werkgroep die instond voor de inzameling en de uitwisseling van goede praktijken. Leefmilieu Brussel organiseerde meerdere evenementen, waaronder twee conferenties die plaatsvonden in Brussel, begin 2011 en eind 2012.

Datum van de update: 28/09/2020