U bent hier

Hulpbronnen- en Afvalbeleid : fast forward!

Naar een ambitieus hulpbronnen- en afvalbeheerbeleid

Op dinsdag 11 februari 2020 heeft Leefmilieu Brussel meer dan 350 stakeholders van het Hulpbronnen- en Afvalbeleid ontvangen tijdens het evenement ZERO WASTE : FAST FORWARD !

Dit evenement heeft duidelijk gemaakt dat we onze milieudoelstellingen slechts kunnen bereiken met de invoering van een beleid dat bijzonder ambitieus is op het gebied van circulaire economie en duurzaam beheer van de hulpbronnen en afvalstoffen om onze consumptie te beïnvloeden en zo onze wereldwijde ecologische voetafdruk te doen dalen, met inbegrip van onze indirecte broeikasgasemissies.

Dit is een selectie van feiten en cijfers die tijdens deze dag werden geïllustreerd:

  • Terwijl we 1 ton afval produceren wordt overal ter wereld 60 ton aan hulpbronnen gewonnen en geconsumeerd.
  • 83% van de broeikasgasemissies die verband houden met onze Brusselse consumptie worden buiten ons gewestelijk grondgebied uitgestoten, terwijl slechts 17 % van onze emissies lokaal zijn. Indien we onze rechtstreekse Brusselse uitstoot met 100 % zouden verminderen, zou onze totale uitstoot slechts 17 %  gedaald zijn!
  • We moeten onze aanpak veranderen, d.w.z. de manier waarop we de voortuitgang van de economie via de groei meten, want het is absurd om steeds sneller in de verkeerde richting te gaan!

Bovendien heeft minister Alain Maron de afvalpreventie, de snellere overgang naar de circulaire economie, de veralgemening van de ophaling van biologisch afval vóór eind 2023, de constructie van een biomethanisatie-eenheid en de ontwikkeling van individuele en collectieve compostinstallaties om dit biologisch afval te verwerken en de eerste Gewestelijke strategie van openbare netheid prioritair genoemd.

  • U kan alle interventies van Zero Waste Fast Forward terugvinden op ons  YouTube-kanaal
  • Herbeleef de hoogtepunten van deze dag, die vrijuit op uw netwerken mogen worden gedeeld!

En nu?

Om een goede governance van dit beleid te verzekeren, zal het Strategisch Stuurcomité van het Plan alle partijen die betrokken zijn bij de hulpbronnen-afvalstoffen mobiliseren om van dit beleid een spoedbeleid te maken, door de samenwerking rond en follow-up van de invoering van de 60 maatregelen van het Plan te stimuleren. Zo zal een tiental thematische groepen worden opgericht om transversale panels van geïnteresseerde stakeholders te verenigen (overheden, ondernemingen, verenigingen) die zich zullen inzetten voor de concrete uitvoering van de maatregelen. 

Welke impact heeft het coronavirus op de uitvoering van het HABP?

Op dit ogenblik weten we niet hoe de pandemie in ons land zal evolueren en hoe exit uit de quarantaineperiode zal worden georganiseerd.  We zijn ons er uiteraard van bewust dat er voor vele stakeholders van het hulpbronnen- en afvalstoffenbeleid noodsituaties zijn ontstaan op het gebied van de gezondheid, het beheer van de human resources en het economisch voortbestaan die nu prioritair zijn. Gelet op de blijvende ecologische urgentie zijn we er evenwel van overtuigd dat de economische herontwikkeling moet plaatsvinden in de richting van de transitie en dat het HABP meer dan ooit een belangrijke tool in deze transitie is.  Daarom willen we rekening houden met uw huidige beperkingen in de organisatie van de samenwerking tussen de stakeholders en de uitvoering van het plan, terwijl we als overheidsdienst natuurlijk naar u blijven luisteren. 

Datum van de update: 08/06/2022

Contact: