U bent hier

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Voor bepaalde afvalstromen verplicht de wet de producent of invoerder het afval van de producten die hij op de markt gebracht heeft, terug te nemen om een doeltreffend beheer te waarborgen en de doelstellingen inzake hergebruik en nuttige aanwending te bereiken. Dit is het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

In de praktijk kan hij het afval zelf inzamelen, eventueel via kleinhandelaars die het oude product terugnemen bij aankoop van een nieuw, of deze taak toevertrouwen aan beheersinstellingen die door de sector zelf werden opgericht.

De volgende organisaties beheren de inzameling en de recyclage van afval afkomstig van een bepaalde sector:

 • RECUPEL: afval van elektrische en elektronische apparatuur;
 • VALORFRIT: voedingsoliën en -vetten;
 • FEBELAUTO: afgedankte voertuigen;
 • RECYTYRE: oude banden;
 • VALORLUB: gebruikte oliën (uitgezonderd voedingsolie);
 • RECYBAT: startbatterijen met lood (loodaccu's);
 • BEBATbatterijen, accu's en zaklampen;
 • Pharma.be : vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen;
 • FOTINI: fotografisch afval;
 • FOST PLUS : huishoudelijk verpakkingsafval;
 • VALIPACniet-huishoudelijk verpakkingsafval.
 • VALUMAT: Afgedankte matrassen

Deze verplichting maakt de producenten verantwoordelijk en zet hen ertoe aan om het concept van hun producten te wijzigen, ze eco-efficiënter te maken (productie met minder grondstoffen of met gerecycleerde materialen), ze milieuvriendelijker te ontwerpen (makkelijker te demonteren en te recycleren, minder gevaarlijke stoffen).

Datum van de update: 11/07/2022