U bent hier

Nooit zonder mijn drinkbus

Niveau : 4e-5e-6e jaar lagere school als referentieklassen. Voor het kleuter- en het secundair onderwijs: reageer op onze projectoproep  en ontwerp uw eigen project rond afvalpreventie.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

PMD-zakken zitten vaak propvol door drankverpakkingen. Er is een oplossing om ze lichter te maken: een drinkbus gebruiken in plaats van dranken in flessen, blikjes of kartons.

Met dit project kunnen ALLE kinderen van de school een afwasbare drinkbus krijgen.
Tijdens de vorige edities daalde het afval afkomstig van drankverpakkingen in de deelnemende referentieklassen met gemiddeld 60%.
Bovendien daalt niet alleen het volume PMD-afval van de school: dit project maakt kinderen ook bewust van een van de principes van duurzame voeding, namelijk de voorkeur geven aan water in plaats van aan frisdranken en industriële dranken.

Concreet:

De referentieklassen worden eerst gesensibiliseerd om de ambassadeurs van het project op school te worden. De leerlingen van deze referentieklassen organiseren dan een algemene sensibiliseringsactie waarbij ze een drinkbus aan elke leerling schenken om hen te helpen dit nieuwe gedrag aan te nemen.

Ze meten de verpakkingsafval voor en na de overschakeling naar drinkbussen om het volume vermeden afval te berekenen. Ten slotte vindt een feestelijk slotevent van het project plaats om de resultaten van het vermeden afval bekend te maken en te vieren!.

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen):

  • De metingen van het afval afkomstig van drankverpakkingen overmaken aan de animator.
  • Twee referentieklassen motiveren.
  • Geleverd materiaal: een drinkbus voor elke leerling van de school!
Datum van de update: 25/02/2019