U bent hier

Afvalpreventie: Van de 3e kleuterklas tot het 6e jaar secundair onderwijs. Deelname van minstens 2 klassen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

"Gemotiveerd zijn om beter actie te ondernemen", dat is de rode draad in de animatiecycli die Leefmilieu Brussel organiseert!

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel alle Brusselse scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een reeks animatieactiviteiten over thema's zoals duurzame voeding, afvalbeperking, rationeel energiegebruik en de geluidsomgeving.
Voorafgaand aan elke cyclus wordt er overlegd met de leerkracht(en), om de vorm van de animaties af te stemmen op de leerlingen en op de verwachtingen van de leerkrachten. Dat overleg dient ook om de animaties in te plannen. Verder wordt er een bijkomende animatie/vorming aangeboden voor de leerkrachten en het onderhoudspersoneel van de scholen die dat wensen. 
Bij de cycli voor 5- tot 8- en 8- tot 12-jarigen krijgt de klas en/of de leerkracht een aantal opdrachten, als opvolging tussen de animaties in.
Vanaf de 3 e  kleuterklas kan de cyclus aangevuld worden met een 5 e  animatie, om een audit (rond afvalbeheer op de school te houden.  

Voor meer info, kijk op onze infofiche Animatiecycli: Afval (.pdf).

Meer informatie: info@bubble.brussels

Datum van de update: 25/02/2019