U bent hier

Sorteren en recycleren: alles heeft zijn plek!

Wegwerpen zonder te sorteren? Geen sprake van, het is verboden! En het zou spijtig zijn, want door te recycleren kan uw afval een tweede leven krijgen.

Sorteren

Papier en karton 

Papier en karton gaan in de gele zak: kranten, tijdschriften (zonder plasticfolie), reclamefolders, boeken, schriften, omslagen, kartonnen dozen en verpakkingen, golfkarton, telefoonboeken ... moeten schoon en droog zijn (dus geen vuile pizzakartons bv.).

Plastic flessen, metalen dozen en tetrapakken in samengesteld karton

Plastic flessen, metalen dozen en tetrapakken in samengesteld karton gaan in de blauwe zak: u kunt er dus flessen, blikjes, conserven, aluminium bakjes, metalen deksels en kroonkurken, tetrapakken voor melk en fruitsap, spuitbussen voor voeding en cosmetica … in kwijt.

Tuinafval gaat in de groene zak

Tuinafval gaat in de groene zak: snoeisel van hagen, afgereden gras, dorre bladeren, verwelkte bloemen, takkenbundels worden een keer per week aan de deur opgehaald in alle Brusselse gemeenten, behalve in de Vijfhoek.

Selectieve inzameling van organisch afval

Het Agentschap Net Brussel verzamelt voedingsafval van de gezinnen via de oranje zak. Dit selectief ingezameld organisch afval wordt gebruikt om een biomethanisatie-inrichting te voeden om energie en compost te produceren. Voor meer details : https://www.arp-gan.be/nl/tri.html

​Glazen verpakkingen moeten naar de glasbol

Daar horen flessen, bokalen en flacons thuis, volledig leeg, zonder deksel of dop. Er zijn witte glasbollen voor kleurloos glas en groene glasbollen voor gekleurd glas, u moet ze dus apart sorteren. Om gerecycleerd glas van goede kwaliteit te kunnen produceren, is het aangewezen dat u er niets anders in steekt! Enkele voorbeelden:

  • ruiten, neonlampen en fluocompacte lampen moeten naar het containerpark;
  • aardewerk, porselein, pyrex, kristal en terracotta mogen in de witte zak, maar wel goed ingepakt om snijwonden te voorkomen.

Gebruikte batterijen

​Gebruikte batterijen worden ingezameld in BEBAT-inzamelpunten: in het grootwarenhuis, doe-het-zelfzaken, sommige scholen, ondernemingen, apotheken en openbare gebouwen. U vindt het dichtstbijzijnde inzamelpunt op Bebat.

Chemisch huishoudafval

​Chemisch huishoudafval moet u inleveren bij een Proxy Chimik: die vrachtwagens voor de inzameling van chemisch huishoudafval passeren regelmatig bij u in de wijk en steeds op hetzelfde tijdstip. U vindt de adressen en de uurregeling van de Proxy Chimik in uw buurt (.pdf) op de website van Net Brussel. U kunt ze ook afleveren in een van de gewestelijke containerparken.

Gevaarlijk afval 

Niet-gebruikte of vervallen geneesmiddelen

De apotheker is als enige bevoegd om ze in te zamelen. Het is zelfs een verplichting voor hem. Bij weigering kunt u klacht indienen bij Leefmilieu Brussel, dat zal instaan voor de opvolging in overleg met de verantwoordelijken van de farmaceutische sector.

​Elektrische en elektronische producten

Gsm's, tablets en computers, in het bijzonder, bevatten zeldzame en kostbare materialen. Controleer eerst of uw product niet meer hersteld of hergebruikt kan worden: u kunt er misschien een vereniging of een onderneming actief in de sociale inschakelingseconomie een plezier mee doen. En als u een toestel van hetzelfde type koopt, weet dan dat de verkoper verplicht is om het oude terug te nemen.

Zo niet, kunt u uw grote en kleine huishoudtoestellen en uw multimediatoestellen in de gewestelijke containerparken en in sommige gemeentelijke containerparken kwijt. Voor grote toestellen kunt u ook een beroep doen op de inzameldienst aan huis voor moeilijk te verwerken afval van Net Brussel of die van uw gemeente, als die deze dienst aanbiedt.

Kleding, schoenen, speelgoed, vaatwerk en meubelenproper en in goede staat

Kleding, schoenen, speelgoed, vaatwerk en meubelen, proper en in goede staat, worden ingezameld door liefdadigheidsinstellingen die ze opnieuw verkopen of recycleren. Sommige verenigingen respecteren ethische en solidaire criteria bij het inzamelen, sorteren en recycleren van oude materialen: u zult ze herkennen aan het label "Solid’R" vermeld op de zakken voor textielinzameling, de winkels en de inzamelcontainers.

Als ze niet meer bruikbaar zijn, kunt u ze ook naar een van de gewestelijke of gemeentelijke containerparken brengen.

Weggooien

Onthoud ten slotte dat alles wat niet gerecycleerd wordt en klaar is voor verbranding, in de witte zak moet: vuil papier, plastic folie, plastic zakjes, voedingsresten, yoghurtpotjes, aluminiumfolie, gloeilampen, plastic vaatwerk … Maar natuurlijk geen chemisch huishoudafval of glazen bokalen!

Waar vindt u een containerpark?

Met uitzondering van geneesmiddelen kan al het verzameld afval, vooral moeilijk te verwerken afval, afgeleverd worden in de gewestelijke containerparken. Die zijn 7 dagen op 7 open en 4 dagen per week tot 20u. U vindt de adressen en openingsuren op de website van Net Brussel. Sommige gemeenten beschikken ook over een containerpark. Vraag ernaar bij uw gemeentelijke administratie.

Hebt u een vraag? Weet u niet waarheen met uw afval?

Neem contact op met het Agentschap Net Brussel op het gratis nummer 0800 981 81 of bezoek de website waar u alle nuttige informatie vindt over de ophaling en sortering van afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Datum van de update: 03/06/2020