U bent hier

Dierlijk afval

De Europese verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten is van toepassing sinds 4 maart 2011. Deze Verordening voorziet in artikels 23 en 24 dat al de beheerders van dierlijk afval zich moeten laten registreren. De beheerders van dierlijk afval zijn: vervoerders, ophalers, opslagcentra en/of verwerkingscentra.

Deze Verordening deelt dierlijke bijproducten en afgeleide producten in in 3 categorieën in functie van het gezondheidsrisico, waarbij categorie 1 het hoogste risico vertegenwoordigt.

Datum van de update: 02/08/2019
Documenten: 
Wetgeving: 
Contact: 
  • Afdeling Vergunningen en partnerschappen
    Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
    Mevrouw Wilputte Marie
    E-mail
    Per telefoon: 02 775 76 36