U bent hier

Dierlijk afval (professionnels)

De Europese verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten is van toepassing sinds 4 maart 2011. Deze Verordening voorziet in artikels 23 en 24 dat al de beheerders van dierlijk afval zich moeten laten registreren. De beheerders van dierlijk afval zijn: vervoerders, ophalers, opslagcentra en/of verwerkingscentra.

Deze Verordening deelt dierlijke bijproducten en afgeleide producten in in 3 categorieën in functie van het gezondheidsrisico, waarbij categorie 1 het hoogste risico vertegenwoordigt.

Datum van de update: 10/08/2022

Documenten: 

 • Lijst van de geregistreerde professionals: opslagcentra, verwerkingscentra, ophalers en vervoerders
 • Registratieformulier (.pdf) (.docx)
 • Registratieprocedure (.pdf)
 • Ophaler: te respecteren algemene voorwaarden (.pdf)
 • Vervoerder: te respecteren algemene voorwaarden (.pdf)
 • Opslagcentrum: te respecteren algemene voorwaarden (.pdf)
 • Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie (.pdf) (.docx)

Wetgeving: 

Contact: 

 • Afdeling Vergunningen en partnerschappen
  Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
  Mevrouw Wilputte Marie
  E-mail
  Per telefoon: 02 775 76 36