U bent hier

Afgedankte voertuigen (professionnels)

Een voertuig wordt in vier gevallen beschouwd als ‘afgedankt’ en dus als afval:

  • het wordt of kan niet meer worden gebruikt voor zijn oorspronkelijke doel en de bezitter wil het wegdoen of heeft het voornemen of de verplichting om het weg te doen;
  • het is op het einde van zijn levensduur en zal niet meer in het verkeer worden gebracht (wrak, technisch totaal verlies, …);
  • het beschikt niet meer over alle boorddocumenten (geldig inschrijvingsbewijs en geldig of minder dan twee jaar vervallen  schouwingsbewijs);

Oldtimers, collectie- of tentoonstellingswagens worden niet beschouwd als afgedankte voertuigen. Dat geldt ook voor wagens voor gerechtelijk vooronderzoek of inbeslagneming of wagens die gebruikt worden voor didactische doeleinden .

Een afgedankt voertuig is gevaarlijk afval zolang het niet werd gedepollueerd in een gespecialiseerd centrum.  U mag geen afgedankte voertuigen houden of demonteren. U moet de specifieke keten voor de verwerking van dit bijzonder afval, dat aan terugnameplicht onderworpen is, respecteren.

Hergebruik

Volgens de Europese doelstelling moet 95 % van het gewicht van de afgedankte voertuigen worden hergebruikt, gerecycleerd of op een nuttige manier toegepast. Terwijl het metaal naar de staalindustrie gaat, kunnen ook losse onderdelen, plastic en glas bijvoorbeeld, een tweede leven krijgen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een milieubeleidsovereenkomst dezelfde doelstellingen voorop.
Het is Febelauto die instaat voor de organisatie en opvolging van het beheer van afgedankte voertuigen ter naleving van de wetgeving.

Terugnameplicht

Als u als concessiehouder een nieuw voertuig verkoopt, bent u verplicht om de oude, afgedankte auto terug te nemen volgens het ‘1-tegen-1’-principe. Het moet een voertuig van hetzelfde type, maar niet noodzakelijk van hetzelfde merk zijn.

Zelfs zonder aankoop bent u als concessiehouder, garagist of sloper verplicht om een afgedankt voertuig terug te nemen, op voorwaarde dat het volledig is, al minstens zes maanden in België is ingeschreven en alle boorddocumenten aanwezig zijn.

Als dat het geval is, moet u het voertuig gratis terugnemen en de eigenaar een overnamecertificaat overhandigen.

Als het voertuig niet aan deze voorwaarden voldoet, verwijst u de eigenaar door naar een geregistreerd demonteercentrum of erkend vernietigingscentrum.

Waar naartoe met uw afgedankte voertuigen?

Inzameling

Afgedankte voertuigen moeten zo snel mogelijk over terecht komen bij een geregistreerd demonteercentrum of een erkend vernietigingscentrum (zie lijst onderaan de pagina). Het vervoer is in handen van een geregistreerd vervoerder.

U ontvangt een certificaat van vernietiging dat bewijst dat het voertuig is gedepollueerd, gedemonteerd en verwerkt in de meest ecologische omstandigheden.

Verkoop en uitvoer

Tweedehandsvoertuigen die beschikken over de volgende documenten mogen verkocht of uitgevoerd worden.

  • het keuringsbewijs (geldig of minder dan twee jaar vervallen);
  • het inschrijvingsbewijs.

Als u die documenten niet meer hebt, wordt het voertuig beschouwd als een afgedankt voertuig, dus als gevaarlijk afval. Afgedankte voertuigen kunnen rechtstreeks overgedragen worden aan een erkend demonteer- of vernietigingscentrum of via een kleinhandelaar. Enkel een erkend centrum kan u rechtstreeks een geldig vernietigingscertificaat afleveren.

Het is veel eenvoudiger om een erkend centrum in België te kiezen. Maar als u toch kiest voor een centrum elders in Europa, moet u bij Leefmilieu Brussel een uitvoervergunning aanvragen omdat u dan afval uitvoert.

De uitvoer van afgedankte voertuigen is strikt gereglementeerd via een Verordening.

 

Voor slopers en vervoerders

U bent een geregistreerd sloper of vervoerder van afgedankte voertuigen of wilt dat worden? Bekijk dan onze presentatie over het beheer van afgedankte voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U krijgt een zicht op al uw praktische en administratieve verplichtingen (registratie, milieuvergunning ).

Voor een registratie vult u het juiste registratieformulier in.

Datum van de update: 17/02/2022