U bent hier

Autobatterijen en -accu’s (professionnels)

Accu’s die de start-, ontstekings- of verlichtingssystemen voeden – zoals de batterijen met lood in motorvoertuigen – zijn op het einde van hun leven gevaarlijk afval .

Om de inzameling, verwerking en recyclage van dit afval mogelijk te maken, zijn fabrikanten en handelaars gehouden aan een terugnameplicht.

Hergebruik

De doelstellingen zijn de inzameling van 100 % van het afval en de recyclage van minstens 65 % van het gemiddelde gewicht van de ingezamelde zuur-loodaccu’s. Omwille van de hoge loodprijs heeft het afval van batterijen een positieve handelswaarde en is het felbegeerd. De inzameling gebeurt dan ook zonder financieringssysteem.
In de praktijk is het de vzw Recybat die het beheer van het batterijafval organiseert en opvolgt om de wetgeving te respecteren.

Terugnameplicht

Als kleinhandelaar bent u verplicht om elke autobatterij die een klant binnenbrengt gratis terug te nemen, ook al koopt die niets (‘1-tegen-0’-principe). U moet de klanten over die mogelijkheid informeren (met een affiche). Stimuleer ze om versleten batterijen binnen te brengen!

Als fabrikant of invoerder moet u dit afval van verdelers of kleinhandelaars overnemen.

Bovendien moet u voldoen aan bepaalde preventie- en informatieverplichtingen. U moet geregistreerd zijn en de gewestelijke overheid elk jaar gegevens bezorgen. Als u aangesloten bent bij het collectief systeem Recybat, wordt een deel van die verplichtingen u uit handen genomen.

Waar naartoe met uw afvalbatterijen?

Dit afval is gevaarlijk. U moet dus bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

Opslag

U moet de gebruikte batterijen altijd opslaan in containers die beschermd zijn tegen weer en wind en tegen zuur.
Plaats de containers op een ondergrond die ondoordringbaar is voor vloeistoffen en zuren.
Giet nooit het zuur uit de loodaccu’s en -batterijen!

Inzameling

Doe een beroep op een ophaler die erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hou een register ter beschikking van de gewestelijke overheid.

Datum van de update: 28/09/2020