U bent hier

Verpakkingen (professionnels)

Preventie: de juiste reflex

Onze vuilniszakken zijn voor meer dan een kwart gevuld met verpakkingen! Neem goede gewoonten aan om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken. Streef naar een minimale verpakking voor de producten die u maakt of koopt. Geef de voorkeur aan geconcentreerde producten, oplaadbare artikelen, bulkgoederen, …

Surf naar de Preventpack-site om de diverse preventiestrategieën te ontdekken.

Wat te doen met uw verpakkingen?

Om te weten hoe u dit type van afvalstoffen wettelijk moet beheren, dient u eerst na te gaan of u verpakkingsverantwoordelijke bent. Dat is het geval als u:

  1. goederen verpakt of laat verpakken om ze op de Belgische markt te brengen;
  2. verpakte goederen invoert om ze op de Belgische markt te brengen;
  3. verpakte producten verbruikt (originele industriële verpakkingen) en er geen verantwoordelijke is op basis van de bovengenoemde criteria (invoer van basismaterialen, wisselstukken, enz.).

Als u verpakkingsverantwoordelijke bent

Dan hebt u een wettelijke preventie-, informatie- en terugnameplicht, ongeacht of het afval al dan niet van huishoudelijke oorsprong is. U kunt er zelf voor zorgen dat u deze verplichtingen nakomt of dit toevertrouwen aan een beheersorganisatie.

Zelf uw verplichtingen nakomen

In dit geval moet u zelf uw verpakkingen ophalen bij uw klanten, ze verwijderen met naleving van bepaalde recyclagepercentages en jaarlijks de Interregionale verpakkingscommissie inlichten over de manier waarop u uw verpakkingsafval beheert.

De naleving van uw verplichtingen toevertrouwen aan een beheersorganisatie

Voor huishoudelijk verpakkingsafval kunt u lid worden van de erkende organisatie FOST Plus.
U betaalt een jaarlijkse bijdrage, berekend in evenredigheid met de hoeveelheid verpakkingsafval die u op de Belgische markt brengt en afhankelijk van de gebruikte verpakkingsmaterialen.
Voor zogeheten industriële verpakkingen kunt u lid worden van VAL-I-PAC. U betaalt een bijdrage per ton verpakkingsmaterialen.

Meer informatie? Surf naar de site van de Interregionale verpakkingscommissie voor informatie over al uw plichten als verpakkingsverantwoordelijke.

Als u geen verpakkingsverantwoordelijke bent

Mag u het verpakkingsafval aan uw leverancier teruggeven of het verwijderen via de klassieke inzamelingscircuits.

Opgelet: als uw verpakkingen resten van gevaarlijke producten bevatten, worden zij zelf gevaarlijke afvalstoffen. U moet zich dan houden aan de specifieke verwijderingswijze voor dit type van afvalstoffen.

 

Datum van de update: 28/09/2020

Documenten: