U bent hier

Matrassen (professionnels)

Terugnameplicht voor afgedankte matrassen

Vanaf 1 juli 2022 geldt er ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een terugnameplicht voor afgedankte matrassen. Hierdoor dragen de producenten/invoerders van matrassen de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van matrassen in de afvalfase. Daarbij moeten zij de opgelegde inzamel- en recyclagedoelstellingen behalen. De producenten/invoerders kunnen aan hun terugnameplicht voldoen:

  • collectief: door aan te sluiten bij Valumat, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen;
  • individueel: door een door Leefmilieu Brussel goedgekeurd individueel afvalbeheersplan. 

De terugnameplicht geldt zowel voor afgedankte matrassen afkomstig van particulieren als voor afgedankte matrassen afkomstig van bedrijven en instellingen (bv. hotels, ziekenhuizen, woonzorgcentra…).

De bedoeling is om de recyclage van afgedankte matrassen, die nu slechts in zijn kinderschoenen staat, te ontwikkelen in België. Hiervoor dienen de producenten eveneens de ontwikkeling en design van nieuwe matrassen te sturen in een richting die de recyclage ervan faciliteert.

Beheersorganisme Valumat vzw

Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen, neemt de terugnameplicht over van de bij hen aangesloten producenten/invoerders.

Valumat vergoedt de kosten van de recyparks voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgedankte matrassen. Voor eindverkopers die bij de verkoop van een nieuwe matras op vrijwillige basis een afgedankte matras aanvaarden, voorziet Valumat een financiële  compensatie. Valumat vergoedt ook de bedrijven en instellingen die zich ontdoen van hun afgedankte matrassen.  

Om het Valumat-systeem te financieren storten de producenten/invoerders een milieubijdrage per verkochte matras in een fonds. Deze milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en eindverkoper doorgerekend aan de klant. Bij elke nieuwe matras betaalt de klant dus een milieubijdrage, die al dan niet afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld wordt.  

Opslag en inzameling van afgedankte matrassen

Afgedankte matrassen moeten steeds droog worden ingezameld, opgeslagen en getransporteerd. Dit is een absolute voorwaarde voor de recyclage van matrassen!

Heb je een oude matras? Burgers kunnen steeds gratis terecht op het recypark. Veel eindverkopers nemen bij aankoop van een nieuwe matras ook gratis de afgedankte matras terug.

Is je matras nog in goede staat? Dan kan je ze beter naar het kringloopcentrum brengen opdat ze hergebruikt kan worden.

Bedrijven en instellingen moeten voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte matrassen beroep doen op een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Indien gekozen wordt voor een inzamelaar die samenwerkt met Valumat, heb je als bedrijf of instelling recht op een Valumat-premie. Aangezien het gaat om een afvoer van afvalstoffen, moet elke ophaling geregistreerd worden in het afvalstoffenregister.

Datum van de update: 15/07/2022