U bent hier

Gevaarlijke afvalstoffen op de werf (professionnels)

De gevaarlijke afvalstoffen die vaak op een werf aangetroffen worden, zijn de volgende:

Verontreinigende stoffen Voorbeelden van locaties (niet-exhaustieve lijst)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) Gebitumineerde producten (asfalt, roofing), binnenbekleding, panelen in kurk, koker voor leiding
Minerale oliën Lek van stookolietank, asfalt, lek van machinemotoren
Zware metalen: lood, arsenicum, cadmium, koper, kwik, nikkel, zink Verf, lak, diverse industriële materialen
Polychloorbifenylen (PCB's)  Warmtegeleidende vloeistof, statische transformator, batterijen, accu's

Enkele voorbeelden van andere gevaarlijke afvalstoffen: tl-lampen, verfpotten, white spirit, elektrisch en elektronisch afval, behandeld hout, inhoud/resten van een stookolietank, ...

Er bestaat een specifieke procedure voor het buiten gebruik stellen van een oude stookolietank.

Raadpleeg de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen: de gevaarlijke afvalstoffen zijn erin aangeduid met een asterisk.

Als producent van gevaarlijke afvalstoffen hebt u bepaalde verplichtingen:

PCB's en PCT's

Polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's) behoren tot de voor het milieu en de mens meest toxische persistente organische verontreinigende stoffen (of POP's). Bij een slecht gecontroleerde verbranding kunnen deze producten zich ontbinden in erg giftige derivaten en de lucht, de bodem, het water alsook de sedimenten verontreinigen, alvorens zich geleidelijk aan in de voedselketen te integreren, totdat we ze op ons bord aantreffen!

PCB' en PCT's zelf werden vanaf de jaren 1930 industrieel vervaardigd en werden niet alleen gebruikt als diëlektrische vloeistof in transformatoren en condensatoren, maar ook in kleefstoffen, verven of kunststoffen. Ook al brengt de chemische industrie intussen geen PCB's en PCT's meer op de markt, neemt dat niet weg dat we ze vandaag nog steeds aantreffen in tal van constructies.

  • En ook bij de demontage van industriële installaties dient u op te letten voor netwerken, zoals transformatoren, condensatoren of elk elektrisch apparaat, zoals neon-, tl-, natrium- en kwiklampen, evenals voor brandvertragende additieven en weekmakers of kleefstoffen in stopverven, lijmen en inkten.
  • Let bij de afbraak van een gebouw dus goed op de zones die van een bekleding werden voorzien (beton, ...) onder zulke installaties die wel eens PCB's of PCT's zouden kunnen bevatten. Deze kunnen immers verontreinigd blijken en op hun beurt het puin van uw werf besmetten.

Wat moet u doen als u de aanwezigheid van PCB's/PCT's vermoedt?

Opgelet

  • Vertrouw PCB/PCT-houdende apparaten nooit toe aan een schroothandelaar.
  • Verbrand geen PCB/PCT-afval en stort dergelijk afval ook niet op een stortplaats.
  • Doe nooit een beroep op een ophaler of vervoerder die niet door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend wordt voor de afvoer van PCB/PCT-afval.

Asbesthoudend afval

  • Raadpleeg onze pagina's in verband met asbesthoudend afval die u uitleggen, welke stappen u dient te volgen, wanneer er zich asbesthoudend afval op een werf bevindt.
Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: