U bent hier

Praktische instrumenten en hulpmiddelen (professionnels)

Praktische gids : hergebruik, hertoepassing van bouwmateriaal

Deze online gids richt zich tot alle projectbeheerders van een bouw- of renovatieproject die herbruikbare bouwmaterialen in enige mate in hun project wensen te integreren. De gids bevat een procedure, aanbevelingen en praktische hulpmiddelen om een dergelijk project te leiden.  De gids is een realisatie van het partnerschap Ressources-Cifful-Confederatie Bouw, met de steun van het Waals en het Brussels Gewest. De bijlagen van deze gids worden meerdere keren per jaar aangevuld.

Link naar de gids:

Link naar de bijlagen:

Identificeer hergebruiksmaterialen voor autobouwers:

De Materiauteek, die door CDR Construction ontwikkelde is bedoeld om de identificatie en het hergebruik van bouwelementen binnen een bestaand gebouw vergemakkelijken. Aan de hand van de afbeelding van een “typisch” Brussels huis dat al verbouwingen heeft ondergaan, zal de gebruiker de makkelijk herbruikbare elementen visueel kunnen identificeren, ongeacht of het om hergebruik voor persoonlijke dan wel externe doeleinden gaat: schenking of doorverkoop van dit element.
Bovendien zal het er ook om gaan te zien hoe die (bestaande of teruggeplaatste) elementen moeten worden onderhouden, om de gemiddelde levensduur ervan te verlengen.

 

De praktisch zakboekje van Homegrade begeleiden u bij het inventariseren, repareren, hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen.

Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite : De recuperatie van bouwmaterialen uit publieke gebouwen haalbaar maken

Het vademecum van Rotor beschrijft de aanpak en hulpmiddelen die klaar voor gebruik zijn om bouwmaterialen uit publieke gebouwen te halen met het oog op het hergebruik ervan (inventaris voor de afbraak, bestek en bijzonder bestek, aankondiging van opdracht, enz.)

Er worden 4 manieren voorgesteld:

 • overheidsopdracht voor diensten
 • verkoop
 • schenking
 • middelenverbintenis

Link : http://rotordb.org/en/projects/vade-mecum-site-reuse

Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik

Hergebruik-inventarissen zijn een cruciale stap om ervoor te zorgen dat meer bouwmaterialen en -producten effectief worden hergebruikt door de bouwsector. Met betrekking tot deze algemene doelstelling kunnen deze inventarissen verschillende doelen dienen:

 • Het verstrekken van informatie aan eigenaren en ontwerpers van nieuwe projecten over mogelijkheden voor hergebruik op dezelfde locatie.
 • Bekend maken van de beschikbaarheid van potentieel herbruikbaar materiaal bij recuperatiebedrijven en andere geïnteresseerde partijen die een effectieve bijdrage leveren aan de kringloop van de bouwmaterialen.
 • Het sloopbedrijf informeren over welke elementen zorgvuldig gedemonteerd en gesorteerd moeten worden.
 • Dienen als beslissingsinstrument om een efficiënte recuperatie van producten mogelijk te maken.

Deze handleiding reikt een methode aan voor het uitvoeren van deze audits.

Het gids lezen: Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik (.pdf)

Deze gids werd samengesteld in het kader van het project Interreg NWE 739: Bevordering van de kringloop van teruggewonnen bouwmaterialen – Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE), oktober 2018-januari 2022.

Handleidingen voor demontage van bouwmaterialen : Do it yourself!

Het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector heeft met de hulp van LB 11 geïllustreerde handleidingen voor demontage ontwikkeld.  Deze handleidingen gidsen de doe-het-zelver stap voor stap bij de zorgvuldige demontage van bouwmaterialen om hun hergebruik mogelijk te maken: 

 • radiatoren en thermostatische kranen
 • douchecabines en toebehoren
 • wastafels en kranen
 • inbouwmeubelen
 • deuren en toebehoren
 • stopcontacten en schakelaars
 • bakstenen
 • tegelwerk
 • raamkozijnen en vensterdorpels
 • parketten en plankenvloeren
 • lampen en toebehoren

Link : http://reuse.brussels/nl/

Proefwerven voor het sorteren van afval

17 bouwwerven werden begeleid door het WTCB en de CCBh om hun bouwafval beter te sorteren. Van de studio over de individuele woning tot volledige flatgebouwen, alle bouwtypes waren erbij betrokken.

Verschillende tientallen methodes voor het beheer van bouwafval werden getest: de contractuele relaties, het bouwproces, het beheer van de materialen en het afval.

Link naar de proefprojecten en de praktijken inzake afvalbeheer:  https://www.cpdb.brussels/nl/intro/

Repertorium van ophalers en recycleerders van bouwafval   

Dit repertorium is een lijst van ondernemingen die actief zijn in het ophalen en recycleren van bouwafval en biedt de bouw- en sloopbedrijven de mogelijkheid een lokale speler te vinden om hun bouwafval op te halen en te behandelen en dit voor elk type van afval. 

Effectief sorteren  van afval op de werf  maakt in het algemeen een betere valorisatie van dit afval mogelijk. De verwerkingskosten van gesorteerd afval zijn dus in het algemeen lager dan die van gemengd afval. Men moet evenwel rekening houden met de globale kostprijs om de ketens onderling te kunnen vergelijken (en rekening houden met de kosten van de arbeidskrachten voor het sorteren op de werf bijvoorbeeld). 

Link : Register van ondernemingen die zich toeleggen op de inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval (.pdf)

De Gids Duurzame gebouwen

Bouw- en sloopafval zijn nauw verbonden met de bouwsector. Om deze reden wijdt de Gids Duurzame gebouwen er meerdere hoofdstukken aan (Mat02, Man03). De overige hoofdstukken van de gids handelen over alle thema's in verband met een gebouw (bv.: beheer van een bouwplaats, energie, water…).

De gids is een referentietool ter ondersteuning van het ontwerpen en optrekken van gebouwen met een hoge milieukwaliteit en houdt rekening met het comfort, de levenskwaliteit en de gezondheid van de bewoners, alsook met de financiële haalbaarheid. De gids reikt verschillende concrete oplossingen aan die men kan toepassen op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren.

Datum van de update: 28/09/2020