U bent hier

Studies (professionnels)

De stroom van bouw- en sloopafval is sinds 2012 het voorwerp van een bijzonder onderzoek van Leefmilieu Brussel en zijn partners; in het kader van dat onderzoek werden er al verschillende studies gerealiseerd:

 • Studie betreffende de analyse van de vindplaatsen (.pdf), de afvalstromen en de praktijken inzake preventie en beheer van bouw- en sloopafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maart 2012, CERAA-ROTOR) links studie en bijlage
 • Studies Opalis 1 en 2: Project tot activering van de circuits voor hergebruik van bouwmaterialen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2012-2013, ROTOR). Deze 2 rapporten zijn verbonden met de website opalis.be; ze geven toelichting bij het werk van Rotor, een organisatie die de verkopers van bouwmaterialen registreert, en beschrijven deze sector in detail. Het tweede rapport geeft toelichting bij de uitdagingen in verband met de bijzondere technische bepalingen van bestekken en bevat een gedetailleerde beschrijving van de sector voor het hergebruik van kantoormateriaal, evenals advies voor wie een onderneming wil starten in deze sector.
 • Studie verpakkingen (.pdf) : Technische begeleiding voor het opstellen van een projectoproep voor afvalinzameling op kleine bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2012, ROTOR)
 • Ontwikkeling van een circuit voor hergebruik en recyclage van bouwmaterialen (.pdf) (2013, Ressources-CCW-CCBC-CIFFUL)
 • De studie Stadsmodellen (.pdf), uitgevoerd door het studiebureau ECORCE in het kader van de AWL GA , is een analyse van Belgische, Europese en internationale modellen voor preventie en beheer van afval en bouwmaterialen op het niveau van de steden. Deze studie heeft tot doel goede praktijken te verspreiden om inspiratie te geven aan al wie in Brussel betrokken is bij deze materie. Er worden 13 modellen beschreven in technische fiches; sommige modellen worden samengebracht in fiches die de mogelijkheid bestuderen om ze om te zetten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die aanbevelingen bevatten. De transversale fiches handelen meer bepaald over:
  • plannen voor afvalbeheer (op het niveau van de bouwplaatsen)
  • de netwerken voor het hergebruik van bouwmaterialen
  • de cyclus voor afvalherwaardering
  • omgekeerde logistiek

 

Datum van de update: 28/09/2020

Contact: