U bent hier

Gemengde afvalstoffen (professionnels)

Déchets domestiques

Preventie: de juiste reflex

Elk personeelslid bewustmaken en aanmoedigen om rationeler te verbruiken. Pas uw inkoopbeleid aan om minder niet-recycleerbaar afval voort te brengen.

Als u producten vervaardigt, denk dan ook aan het afval (productie, verpakking, vervoer, producten aan het einde van hun levensloop, enz.). Zorg ervoor dat het afval tot een minimum beperkt blijft, en in het bijzonder het niet-recycleerbare afval.

Sorteren

Als u systematisch sorteert, hoeft u geen herbruikbaar, recycleerbaar of door de producenten teruggenomen afval meer in de zak voor restafval te doen, en evenmin gevaarlijk afval, dat een specifiek circuit moet volgen en niet meer met ander afval gemengd mag worden. Beperk het niet-gesorteerde afval tot het strikte minimum!

Wat te doen met uw niet-gesorteerd afval?

Doe een beroep op een privé-ophaler voor de ophaling van uw niet-gesorteerd afval. U kunt containers van verschillende grootten huren en het type van overeenkomst sluiten dat het meest aangewezen is, rekening houdend met de hoeveelheid in te zamelen afval (aantal ophalingen per week, mogelijkheid om het afval tijdens weekends en feestdagen te laten ophalen, ...).

Voor kleine hoeveelheden (vergelijkbaar met die welke door gezinnen worden voortgebracht) kunt u de reglementaire gele zakken gebruiken die twee keer per week worden opgehaald door Net Brussel.

Om de netheid te bevorderen in bepaalde handelszones, haalt Net Brussel van maandag tot zaterdag twee keer per dag ('s ochtends en 's avonds) afval op in fuchsia vuilniszakken.

Surf naar de site van Net Brussel voor de tarieven en modaliteiten van deze ophalingen.

Datum van de update: 28/09/2020