U bent hier

Organische voedselresten

De horecasector wordt uiteraard meer dan wie dan ook geconfronteerd met het probleem van voedselresten. Er bestaan echter oplossingen om de hoeveelheid voedselresten die in de vuilnisbak belanden te beperken: om te beginnen minder afval produceren door verspilling te vermijden, en vervolgens onvermijdelijk organisch afval composteren.

Preventie: de juiste reflex

Een groot deel van het voedselafval zou kunnen worden vermeden door verspilling aan banden te leggen.

Hoeveel ongebruikte/ongeopende voeding moet u weggooien omdat het vervallen is? Hoeveel keukenafval en hoeveel resten van onaangeroerde gerechten gooit u weg? Die verspilling heeft een niet te onderschatten financiële en ecologische kostprijs.
Maar het kan anders! U kunt verschillende dingen doen om verspilling te beperken en minder voedselafval te produceren, zoals de voorraden opvolgen, het voedsel in optimale omstandigheden bewaren, aangepaste verpakkingen gebruiken, keukenafval hergebruiken, er andere serveergewoonten op nahouden, …

Waar naartoe met uw organische voedselresten?

Geen vermalers onder de gootsteen!

De plaatsing van vermaalsystemen onder de gootsteen is ten strengste verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze systemen verpulveren niet al te hard voedselafval of maaltijdresten. Zo komt het afval echter niet in de juiste afvalketen terecht en wordt het afgevoerd met het afvalwater . Dit heeft nefaste en zelfs gevaarlijke gevolgen: verrotting in de leidingen en weerzinwekkende geuren, risico op het ontstaan van ontvlambare en vervuilende gassen, en verstoppingen in de leidingen.

Composteren

Door organisch afval te composteren, kunt u het volume in de vuilnisbak met restafval met ongeveer 30 % verminderen. Die eenvoudige techniek is niet enkel voorbehouden aan particulieren met een tuin! Ook uw handelszaak kan een compostsysteem invoeren, eventueel in samenwerking met andere handelszaken in de wijk. Er bestaan trouwens volautomatische en geurloze compostsystemen voor kleine hoeveelheden organisch afval.

Selectieve inzameling van organisch afval

Bepaalde ophalers organiseren een specifieke ophaling van organisch afval. Ook een systeem voor vacuümopslag behoort tot de mogelijkheden, zodat het afval maandelijks kan worden opgehaald. Dit selectief ingezameld organisch afval gaat mogelijk naar een gecentraliseerde compostinstallatie of een eenheid voor biogaswinning, die in dit geval energie produceert.

Vuilnisbakken met restafval

Gooi voedselafval dat niet kan worden gecomposteerd in de vuilniszak of -bak voor restafval.

Datum van de update: 19/11/2021