U bent hier

Dierlijk afval (professionnels)

U werkt met dieren of baat een dierenkwekerij (al dan niet bestemd voor verkoop), slagerij, vishandel of supermarkt uit? Dan produceert uw onderneming specifiek afval dat onlosmakelijk met uw beroep is verbonden. Dit afval heeft een belangrijke milieu-impact en moet onder strenge voorwaarden worden beheerd.
Onder ‘dierlijk afval’ verstaan we kadavers, delen van dode dieren, maar ook bepaald keukenafval en etensresten, met inbegrip van onder andere gebruikte bak- en braadoliën.

De Europese Verordening nr. 1069/2009 klasseert dit afval in 3 categorieën, afhankelijk van het risico dat het vormt voor de gezondheid van mens of dier. Afval van categorie 1 moet strikt worden vernietigd, terwijl dat van categorie 2 of 3 nog kan worden gebruikt.

Elke mengeling van afval (om het even welk type: dierlijk afval, huishoudelijk afval, organisch afval…) met dierlijk afval wordt automatisch beschouwd als dierlijk afval in zijn geheel en de meest strikte categorie naargelang de bestanddelen van de mengeling is hierop van toepassing. Deze mengeling moet de in voege zijnde wetgeving over dierlijk afval respecteren.

U moet over een milieuvergunning beschikken voor elke opslag:

Wat is de categorie van uw dierlijk afval?

De categorieën van dierlijk afval worden gedefinieerd in de artikels 8, 9 en 10 van de Europese Verordening nr. 1069/2009. Om u te helpen de juiste rubriek te kiezen, kan je de tabel met subrubrieken raadplegen.

Hoe verwijdert u dit afval?

U moet een reeks veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

Recipiënten

Gebruik nieuwe verpakkingen, verzegelde of waterdichte bakken, voorzien van een deksel en label ze in functie van  de afvalcategorie:

  • Voor categorie 1 bevat het label de vermelding: ‘CATEGORIE 1 – Exclusivement pour élimination – Uitsluitend geschikt voor verwijdering’.
  • Voor categorie 2 (behalve vloeibare mest) vermeldt het label: ‘CATEGORIE 2 - Impropre à la consommation animale – Niet geschikt voor dierlijke consumptie’ Of “CATEGORIE 2 – Destinés à l’alimentation de… - Voeder voor…”.
  • Voor categorie 3 bevat het label de vermelding: ‘CATEGORIE 3 - Impropre à la consommation humaine – Niet geschikt voor menselijke consumptie’.
  • Voor vloeibare mest, bevat het label de vermelding “Lisier – Mest”.

Indien ze herbruikbaar zijn, moeten de containers en recipiënten proper en droog zijn vóór gebruik en gereinigd en gedesinfecteerd worden na elk gebruik, om kruisbesmetting te verhinderen.

Denatureren

Afval van categorie 1 dat gespecificeerd risicomateriaal bevat, in de zin van Verordening nr. 999/2001 artikel 3§1 moet worden gedenatureerd. Dit betekent dat het moet worden gemarkeerd of gekleurd met een kleurstof, doorgaans met methyleenblauw.

Opslag

Sla het dierlijk afval per categorie apart op.

Plaats de bakken niet buiten, maar in een opslagzone voorbehouden voor dat doeleinde.  Deze mag niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Bewaar dit afval bij een aangepaste temperatuur om de verspreiding van ongedierte (insecten, knaagdieren, vogels, …) of ziektes te vermijden.

Ophaling

Laat het ophalen door een ophaler of een vervoerder die is geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aangepaste categorie van dierlijk afval.

Register en traceerbaarheid

Vul het handelsdocument (traceerbaarheidsborderel) in dat de ophaler u geeft en controleer of hij het ook heeft ingevuld. Bewaar het samen met de factuur gedurende 5 jaar in uw afvalregister.

U moet jaarlijks een balans van het verwijderde dierlijk afval opstellen op basis van uw register.

U vindt meer informatie op de webpagina Afval "Traceerbaarheidsregeling".

Datum van de update: 19/11/2021

Wetgeving: