U bent hier

Facilitator bioafval pro (professionnels)

Advies over het beheer van bioafval voor professionals

Bent u beheerder van een horecazaak, voedingsmarkt, school of dienstverlenend bedrijf? Produceert u voedingsafval en wilt u dit beter benutten en tegelijk de kosten van de ophaling verlagen? De Facilitator bioafval voor professionelen geeft advies, biedt expertise en antwoordt op uw vragen! 

Het merendeel van het organisch voedingsafval wordt niet gesorteerd in Brussel. Het eindigt in de verbrandingsoven in plaats van in een circuit voor herverwerking.

Vanaf eind 2022 zijn professionele verbruikers verplicht om hun biologisch afval te sorteren in het Brussels Gewest. Daarna kunnen ze kiezen voor een verwerking ter plaatse of een ophaling voor een verwerking elders (bijvoorbeeld compostering of biomethanisatie).

Voor wie?

Voor professionals in de brede zin van het woord die zich willen voorbereiden op deze verplichte sortering, zoals markten, horeca- en handelszaken, kantoren, gezondheidszorg, voedingsproducenten, vzw’s, administraties, gemeenten, OCMW’s, groenvoorzieningen en scholen.

Ons doel?

Begeleiding en vorming geven, antwoorden op vragen en de nieuwe normen breder bekendmaken.

Grootschalige enquête naar uw beheer van biologisch afval

De Facilitator Bioafval voert een grootschalige enquête uit om te weten wat u doet met uw biologisch afval en om uw standpunten en behoeften beter te leren kennen.

Blijf op de hoogte!

U wilt uw biologisch afval beter beheren, maar u weet niet hoe u dat moet aanpakken?

Preventie: de juiste reflex

In het Brussels Gewest wordt de voedselverspilling in bedrijfskantines van ondernemingen en kmo's op ongeveer 10.000 ton per jaar geraamd! Producten in ongeopende verpakkingen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en resten van niet-opgegeten maaltijden, zijn de oorzaak van deze gigantische en dure verspilling die ook een niet te verwaarlozen ecologische tol eist.

Op wereldschaal suggereren bepaalde ramingen dat een miljard mensen aan de honger zou kunnen ontsnappen met een vierde van het voedsel dat in de Verenigde Staten en Europa wordt verspild.

Het voorkomen van verspilling is dan ook essentieel en maakt het mogelijk het voedselafval te beperken.

Daarnaast is het ook mogelijk om de bevoorrading van uw voedingsproducten en het afval ervan te verminderen door de voedingsproducten in zijn geheel te gebruiken. 10 gemotiveerde restaurants zijn de uitdaging aangegaan tijdens een begeleiding in 2014: bekijk hun goede praktijken in de video’s of op onderstaand document.

 

Wat te doen met uw organisch voedselafval?

Geen voedselvermalers!

Het is streng verboden voedselvermalers in gootstenen te installeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze systemen, die etensresten, groenteafval en andere afvalstoffen die niet te hard zijn, verpulveren, onttrekken het afval aan het gebruikelijke circuit door ze met het afvalwater af te voeren. Dit heeft nefaste, ronduit schadelijke gevolgen: rotting in de riolen, misselijkmakende geuren, risico van ontvlambare en verontreinigende gassen en verstopping van de leidingen.

Compostering

Door organische afvalstoffen te composteren, kan het volume van de vuilniszakken voor restafval met ongeveer 30% worden verminderd. Deze techniek is niet alleen geschikt voor particulieren in hun tuin! Uw onderneming kan ook composteren, eventueel in samenwerking met andere bedrijven op dezelfde site. Er bestaan trouwens volledig automatische en geurloze composteringssystemen voor kleine hoeveelheden organisch afval.

Raadpleeg onze pagina's over compostering of onze gids Composteren om mijn afval te verminderen.

Selectieve ophaling van organisch afval

Bepaalde ophalers bieden een specifieke ophaling voor organisch afval aan. Een vacuüm opslagsysteem met maandelijkse ophaling kan overwogen worden. Deze selectief opgehaalde organische afvalstoffen kunnen gebruikt worden om een centrale composteringsinstallatie of een terugwinningseenheid voor biogas te voeden.  In dat laatste geval wordt het afval gebruikt om energie te produceren.

Niet-selectieve vuilniszakken

Doe voedselafval dat niet kan worden gecomposteerd, in de niet-selectieve vuilniszakken.

Datum van de update: 19/11/2021