U bent hier

Plantaardig afval (professionnels)

Preventie: de juiste reflex

Waar mogelijk kan afval worden beperkt door soorten te kiezen die minder biomassa produceren. Het geproduceerde plantaardige afval kan bijdragen aan de natuurlijke cyclus van de valorisering  van organisch materiaal. Eenvoudige maatregelen kunnen deze vernieuwing van de materie vergemakkelijken. Lees de themafiche van de groene ruimten van LB over dit onderwerp of volg het Koolstofproject (zie onderstaande tekst).

Selectieve ophaling van plantaardig afval

Sorteren en ophalen van plantaardig afval van professionelen is verplicht!

De meeste ophalers stellen een specifieke ophaling van plantaardig afval voor.  De lijst van erkende ophalers is hier beschikbaar. Dit selectief opgehaald afval kan gebruikt worden om een composteringsinstallatie te voeden. 

Als u versnipperd materiaal produceert (droog versnipperd materiaal dat bestaat uit takken en dode bladeren zonder vreemde bestanddelen), is daar veel vraag naar bij de actoren van de valorisering van bioafval. Neem contact op met de Facilitator bioafval pro om samen een oplossing te vinden voor de valorisatie.

Een dienst Facilitator bioafval pro om u te helpen

Beheert u een horecazaak, voedingsmarkt, school of dienstverlenend bedrijf? Produceert u voedingsafval en wilt u dit beter benutten en tegelijk de kosten van de ophaling verlagen? De Facilitator bioafval voor professionelen geeft advies, biedt expertise en antwoordt op uw vragen!

Voor meer info kunt u de pagina over de Facilitator bioafval voor professionelen raadplegen.

Reflectieproces en proefprojecten

Het Koolstofproject

Het Koolstofproject is een actie-onderzoeksproject (Innoviris/Experimental Platforms) dat experimenteert met hercirculariseringstechnieken voor alle plantaardige afvalstromen (bladeren, maaisel, takken, groot hout) die door de Brusselse partnerbesturen worden geproduceerd: Ukkel, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe, Anderlecht en Brussel Mobiliteit.

Het doel is de actoren ertoe te brengen zich de inzameling en verwerking van hun plantaardig afval opnieuw toe te eigenen met het oog op de vergroening van hun praktijken. Hoe? Door de systemen voor het beheer van plantaardig afval te doen evolueren in de richting van een hoge mate van circulariteit (minder uitvoer van afval, meer lokale valorisatie).

Daartoe stelt het Koolstofproject een samenwerkingsmethodologie voor die gebaseerd is op een analyse van sociaal-technische systemen en die een iteratieve cyclus van experimenten, evaluaties en opeenvolgende aanpassingen ondersteunt.

Datum van de update: 20/09/2022