U bent hier

Recycleren (professionnels)

Als voorbereiding voor hergebruik niet meer mogelijk is, kan het product gerecycleerd worden, wat betekent dat het materiaal na behandeling opnieuw zal worden gebruikt.

Aangezien de natuurlijke rijkdommen uitgeput raken (de goud-, zink-, lood- en kopervoorraden zullen binnen enkele decennia waarschijnlijk uitgeput zijn), is het belangrijk grondstoffen terug te winnen door recyclage . Een voorbeeld: met 670 blikjes kan een fiets worden gemaakt!

Om te recycleren, moet het gesorteerde afval gescheiden worden opgehaald. De belangrijkste types recycleerbaar afval waarvoor recyclagecircuits bestaan, zijn:  

PMD-verpakkingenInerte afvalstoffen Batterijen en accu's Elektrische en elektronische apparatuur 
Glas HoutOliënInktpatronen en toners  
Papier en karton  MetalenOplosmiddelen Afgedankte voertuigen
GroenafvalKunststoffen  

 

Wat moet er met het gesorteerde afval gedaan worden? Als u een handelsovereenkomst met Net Brussel of een andere, particuliere ophaaldienst heeft afgesloten voor de inzameling, zal de ophaler het afval ophalen en naar het juiste recyclagecircuit brengen. Een dergelijke overeenkomst zal binnenkort verplicht zijn.

Voor bepaalde afvalstromen is de producent of de invoerder onderworpen aan een overnameplicht. Dit betekent dat hij de afvalstoffen van de producten die hij op de markt gebracht heeft, moet inzamelen of door een beheersorganisme (zoals BEBAT voor batterijen of Recupel voor elektrische toestellen) moet laten ophalen om ze te verwerken en de terugwinningsdoelstellingen te bereiken.

Datum van de update: 28/09/2020