U bent hier

Minder afval produceren (professionnels)

Een verantwoord afvalbeheer betekent in de eerste plaats zo weinig mogelijk afval produceren.

U kunt minder afval produceren door het verbruik van uw onderneming te beperken en hergebruik te verkiezen boven eenmalig gebruik. Combineer de hierna opgesomde mogelijkheden om het beste resultaat te bereiken.

Het personeel bewustmaken en mobiliseren

Uw personeel moet zich in eerste instantie bewust zijn van de geproduceerde hoeveelheid afval en van de noodzaak om die te beperken.
Om daadwerkelijk resultaten te boeken op het vlak van afvalvermindering, moet u iedereen mobiliseren. Organiseer bewustmakingsacties om de klanten, het personeel, de leveranciers ontvankelijk te maken voor het probleem. Een activiteit, een wedstrijd, een voorlichtingscampagne om de juiste reflexen onder de aandacht te brengen.

Minder kopen, beter kopen

U kunt de afvalhoeveelheid aan de bron beperken! Beheer de voorraden doeltreffend en koop alleen wat nodig is. Overweeg bijvoorbeeld materiaal dat weinig gebruikt wordt, te huren of gemeenschappelijk te gebruiken, laat materiaal herstellen vóór u nieuw koopt, recupereer wat nog kan dienen, geef de voorkeur aan multifunctioneel materiaal, …

En als u moet kopen, opteer dan voor een duurzaam inkoopbeleid voor kantoorbenodigdheden, de productieketen, de keuken. Voeg milieucriteria toe aan uw inkoopcriteria. Verkies duurzame, oplaadbare, recycleerbare producten, producten met milieuvriendelijk ontwerp, met ecolabel, zonder gevaarlijke stoffen, ...

Streef ook naar een minimum aan verpakkingsmateriaal bij elke aankoop: bulkgoederen, geconcentreerde producten, artikelen die recht geven op statiegeld of die aan het einde van hun levensloop worden teruggenomen door de leveranciers (herbuikbare verpakkingen, pallets, lege vaten).

Geef de voorkeur aan waterverdelers of karaffen in de kitchenettes of eetzaal met herbruikbaar vaatwerk.

Minder verbruiken, beter produceren

Beperk uw papierverbruik

U kunt het papierverbruik in uw onderneming met 30% of meer doen afnemen door nieuwe technologieën doelgericht te gebruiken. U vermindert er niet alleen het afval mee, maar doet ook aanzienlijke besparingen (papier, inkt, onderhoud van de printers, …).
Stel een actieplan op dat verschillende benaderingen combineert: individueel (de werknemers bewustmaken en opleiden), structureel (multifunctionele printers gebruiken, kringlooppapier kopen, …) en organisatorisch (de werkprocedures aanpassen om elektronisch verkeer te bevorderen).

Streven naar een milieuvriendelijk ontwerp voor uw producten en hun verpakkingen

Ontwerp en produceer uw producten zo dat hun effect op het milieu aan het einde van hun levensloop tot een minimum beperkt blijft. Denk na over alle productiefasen en optimaliseer zowel de productietechnologieën als de logistiek: minder natuurlijke rijkdommen gebruiken, recycleerbare materialen gebruiken, schonere productieprocessen introduceren, verpakkingen beperken, de levensduur van het product verlengen. U kunt elke fase van de levenscyclus van het product aanpassen.
Uw inspanningen kunnen beloond worden met een ecolabel.

Optimaliseer de productieprocessen

Doe een beroep op productieprocessen die minder afval voortbrengen en optimaliseer de keten om productieuitvallen te beperken en te recupereren. Stel de machines zo af dat de basismaterialen en producten nauwkeurig gedoseerd worden. Installeer apparaten voor de regeneratie van de producten en interne hergebruikscircuits.

Minder weggooien

Bedenk vóór u dingen weggooit dat veel voorwerpen een tweede leven kunnen leiden! Soms is een kleine herstelling voldoende om een toestel weer gebruiksklaar te maken en kunnen voorwerpen die u niet meer gebruikt, nog voor andere doeleinden dienen.

Wilt u uw oude meubelen, computerhardware, oude opbergmappen, … wegdoen? Overweeg om ze tweedehands te verkopen, ze aan scholen of verenigingen te schenken in plaats van ze weg te gooien …

Recupereer en hergebruik alles wat hiervoor in aanmerking komt en vermijd verspilling in al haar vormen. Als uw onderneming over keukens beschikt of een bedrijfsrestaurant heeft, organiseer dan bijvoorbeeld een project om voedselverspilling te beperken of start een composteringsproject op.

Lees al onze tips tegen verspilling in onze infofiches.

Risico's met betrekking tot afvalbeperking

Naast uw inspanningen om minder afval te produceren, kunt u aan kwalitatieve preventie doen. Het gaat erom de producten en het afval minder gevaarlijk te maken en hun impact op het milieu en de gezondheid van de mens te beperken. De bestanddelen van de producten die afval geworden zijn, kunnen schadelijk zijn voor dieren, planten, lucht, water, bodem en de gezondheid van de mens. Koop of produceer bij voorkeur producten die minder gevaarlijk zijn. Ook dit is een keuze die aanmoediging verdient.

Deelnemen aan de Europese Week van de afvalvermindering

De Europese Week van de afvalvermindering vindt ieder jaar plaats in november. Ze heeft tot doel in heel Europa zoveel mogelijk actoren te mobiliseren tot duurzame acties voor afvalvermindering.

Dit is voor uw onderneming een unieke gelegenheid om innovatieve acties ter bestrijding van afval te ontwikkelen en bekendheid te geven.

Om aan deze groots opgezette actie deel te nemen, moet u een project inschrijven met een activiteit of een initiatief, gericht op preventie (bewustmaking, betere consumptie of productie, minder verspilling, …). Dit project wordt dan tijdens de Europese Week onder de aandacht gebracht. De beste projecten worden beloond.

Datum van de update: 28/09/2020