U bent hier

De juiste reflex bij elke stap (professionnels)

Hebt u al acties op het getouw gezet om minder afval te produceren? Het resterende afval kan misschien een nuttige bestemming krijgen, d.w.z. zo verwerkt worden dat het opnieuw kan worden gebruikt in dezelfde of in een andere vorm.

Uiteraard dient u uw afval vooraf zorgvuldig te sorteren.

De nuttige toepassingen kunnen worden ingedeeld in drie duidelijk onderscheiden categorieën van activiteiten: voorbereiding op hergebruik, recyclage en energieterugwinning. Geef indien mogelijk voorrang aan de eerste optie, en gebruik de laatste enkel wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn.

Als geen enkele vorm van nuttige aanwending mogelijk is, zult u uw afval moeten verwijderen.

Raadpleeg de lijst van erkende of geregistreerde ondernemingen

Datum van de update: 28/09/2020