U bent hier

Brudalex : Regels inzake afvalbeheer (professionals) (professionnels)

De Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX) biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wettelijk kader aan om over te schakelen op een circulaire economie, door de administratieve rompslomp te verminderen en de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren. 

Brudalex 2.0, dat op 23 juni 2022 is goedgekeurd, wijzigt  het vorige besluit van 2016 en versterkt de overgang van het Gewest naar een meer circulaire economie.

 

 

Timing?

De hervorming is in werking getreden op 8 augustus 2022xxx met uitzondering van :

 • het verbod om in openbare entiteiten dranken te serveren in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik, dat op 1 januari 2023 in werking treedt.
 • de nieuwe verplichtingen om niet-huishoudelijk afval te sorteren, die op 1 mei 2023 van kracht worden, behalve voor textiel, dat vanaf 1 januari 2025 moet worden gesorteerd;
 • het systematisch gebruik van leidingwater en de verplichting om voor overheidsinstanties bereide levensmiddelen te serveren in herbruikbaar cateringmateriaal die op 1 juli 2023 in werking zullen treden.

Voor wie?

De bepalingen van de Brudalex beogen 4 doelgroepen:

 • de afvalbeheeroperatoren, dit zijn de bedrijven waarvan de professionele activiteit bestaat uit afvalstoffenbeheer (vervoer, inzameling, verwerking, enz.);
 • de producenten van producten;
 • de kleinhandelaars;
 • de producenten van niet-huishoudelijke afvalstoffen (bedrijven, overheidsinstellingen, vzw’s, enz.). 

Inhoud?

De Brudalex 2.0 heeft de wetgeving met betrekking tot de afvalstoffen op volgende wijze  hervormd:

 • De sorteerplicht voor bioafval voor professionals (privaat en publiek) vanaf 1 mei 2023. Met de toekomstige biomethaniseringsinstallatie en de aansporing en begeleiding om composteerinstallaties voor wijken en bedrijven te creëren en te beheren, wordt er alles aan gedaan opdat er geen voedselafval meer bij het gemengd afval zou belanden. 
 • De sterkere focus op sortering en selectieve inzameling, met name voor metaal, hout, plastic folies, puin ... voor bedrijven, scholen, overheidsdiensten, restaurants enz.
 • De voorbeeldfunctie van de overheden, die alle verpakkingen voor eenmalig gebruik moeten bannen en de voorkeur moeten geven aan kraantjeswater vanaf 1 juli 2023
 • Het einde van de systematische verbranding van de matrassenstroom en de stimuli om een echt recyclagecircuit op te zetten, met de invoering van een nieuwe terugnameplicht voor dit product. 
 • De sorteerplicht en de mogelijke desinfectie van bepaalde soorten zorgafval. Einde van de systematische verbranding.
 • De aanmoediging en begeleiding om te gaan composteren voor particulieren maar ook voor bedrijven.

Meer info

Leefmilieu Brussel zal op donderdag 15 september 2022 een informatiesessie organiseren. 
Meer informatie volgt.
Datum van de update: 29/07/2022

Datum van de update: 17/08/2022

Documenten: 

Contact: 

Voor vragen over de regels inzake afvalstoffenbeheer en milieuvergunningen:

permit@leefmilieu.brussels

Voor vragen over erkenningen en registratie met betrekking tot afvalstoffen

permitagr@leefmilieu.brussels

Voor vragen over traceerbaarheid, het register en het rapporteren van afvalstoffen:

inspection-inspectie@leefmilieu.brussels

Voor andere vragen over de brudalex:

dechet-afval@leefmilieu.brussels