U bent hier

Na te leven verplichtingen bij de uitoefening van uw activiteit (professionnels) (professionnels)

a. Informatiebord, uurrooster van activiteit, properheid
b. Beveiliging van uw site
c. Aanvoer en opslag van de afvalstoffen
d. Sortering van de afvalstoffen
e. Afgifte  van het afval

a. Informatiebord, uurrooster van activiteit, properheid

Informatiebord

 • Installeer bij de ingang van de site een informatiebord van minstens 1 m2  

  Dit moet het volgende vermelden:

  • de activiteiten van de inrichting;
  • de naam, het adres, het ondernemingsnummer en het telefoonnummer van de uitbater;
  • de vervaldatum van de vergunning;
  • de openingsuren;
  • het telefoonnummer van de brandweerdiensten voor in geval van brand of onheil.

Werkingsuren

 • Respecteer de werkingsuren, bepaald in uw milieuvergunning.
 • Sluit de site buiten deze uren.

Netheid

 • Maak regelmatig en grondig schoon om de verspreiding van insecten of andere schadelijke dieren te voorkomen. Verzamel het afval dat eventueel werd achtergelaten langs de omheining, op de toegangswegen en op het terrein..
 • Veroorzaak geen hinder voor de buurt door geuren, stof, lawaai, rook of andere uitwasemingen.
 • Laat geen dieren vrij rondlopen tijdens de openingsuren.

top

b. Beveiliging van uw site

Brandpreventie

 • Voorzie de site van de nodige middelen voor de preventie, detectie en het blussen van branden, zoals voorzien in uw milieuvergunning. Houd ze in perfecte staat van werking. 

Toezicht en controle

 • Bewaak de toegang tot de site. Laat de samenstelling, oorsprong en hoeveelheid van de inkomende afvalstoffen controleren door de bevoegde persoon. Elke keer dat afvalstoffen binnenkomen, moet er minstens een visuele controle worden uitgevoerd.
 • Als er defecten aan de inrichting zijn, moet u zo snel mogelijk alle nodige herstellingen laten uitvoeren.

Signalering en infrastructuur

 • Sluit de site volledig af. Buiten de openingsuren mag niemand de site betreden.
 • Rust de site uit met de nodige signalisatie, zodat de afvalstoffen naar de juiste plaats worden gebracht.
 • Rust de site uit met een geijkt weegtoestel met automatische registratie.   

Trillingen

 • Rust de delen van uw uitrustingen die trillingen kunnen veroorzaken uit met een trillingsdemper.
 • Veroorzaak geen trillingen die de buurt kunnen storen of de stabiliteit van de gebouwen kunnen bedreigen.

Lucht, water, bodem

 • Tref de nodige maatregelen om de bodem, de lucht of het water niet te vervuilen. 

c.  Aanvoer en opslag van de afvalstoffen

Uw milieuvergunning bepaalt de afvalstoffen die u mag ontvangen, opslaan en verwerken op de site.

Aanvoer

 • Neem uitsluitend afvalstoffen aan, toegestaan in uw milieuvergunning.
 • Houd de afvalstoffen gesorteerd per stroom.
 • Verbrand geen afval of materialen op de site. 

Opslag

 • Het is verplicht de op de site ontvangen afvalstoffen eerst te wegen met een geijkte weegapparatuur met automatische registratie.   In de vergunning kan een afwijking worden voorzien. 

  Weegschaal, weegbrug of andere weeguitrusting

 • Sla de afvalstoffen op in geschikte en goed onderhouden recipiënten. Geef op elke recipiënt duidelijk aan welk type afval hij bevat.
 •  Sla de afvalstoffen op op een verhard en aangepast bodemoppervlak aflopend naar de riolering.
 • Sla geen afval op buiten de site.

top

d. Sortering van de afvalstoffen

 • Voorzie modaliteiten om de afvalstoffen per stroom te sorteren:
  • PMD: plastic flessen en flacons, metalen blikken, schroefdoppen van flessen en bokalen, lege en propere drankkartons;
  • droog en proper papier en karton
  • bioafval bestaande uit volgende fracties:
   • biologisch afbreekbaar tuin- en parkafval;
   • levensmiddelen- en keukenafval;
  • kleurloos en gekleurd verpakkingsglas;
  • gevaarlijke afvalstoffen;
  • afval dat moet worden ingezameld en gesorteerd in het kader van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent.
  • textielafvalstoffen;
  • metaalafvalstoffen;
  • houtafvalstoffen;
  • afvalstoffen van harde kunststoffen;
  • afvalstoffen van geëxpandeerd polystyreen;
  • afvalstoffen van plasticfolie 
  • dierlijke bijproducten 
  • risicohoudende afvalstoffen van de zorg
  • puin

Voor het afval dat u zelf op de site produceert, is meer informatie beschikbaar in de gids ‘Afvalproducent’.

top

e. Afgifte  van het afval

Voor het afval dat u zelf op de site produceert, is meer informatie beschikbaar in de gids ‘Afvalproducent’.

top

Datum van de update: 23/08/2022