U bent hier

Specifieke voorwaarden voor uw inrichting met inzameling als nevenactiviteit (professionnels) (professionnels)

Voor uw inrichting met inzameling als nevenactiviteit moet u geen milieuvergunning als inrichting voor inzameling aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Uw hoofdactiviteit is niet de exploitatie van een inrichting voor inzameling; u bent dus niet onderhevig aan de voorwaarden voor de inrichtingen voor inzameling en verwerking van afvalstoffen.

Type inzameling

Noodzakelijke voorwaarden

Voorbeeld

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van verschillende uitbatingszetels
 • afkomstig van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon.
 1. Er wordt een lijst van de uitbatingszetels waarvoor afval wordt ingezameld, bijgehouden.

 2. Er is één en hetzelfde ondernemingsnummer voor de inrichting en de verschillende uitbatingszetels.

De afvalstoffen van een site, beheerd door de MIVB, kunnen op één plaats worden ingezameld.

Uw inrichting zamelt afvalstoffen in:

 • afkomstig van eenzelfde bedrijventerrein maar
 • geproduceerd door verschillende natuurlijke of rechtspersonen
 1. Enkel niet gevaarlijke afvalstoffen en sommige dierlijke  bijproducten met name keukenafval en etensresten en kadavers van dieren

 2. Er wordt een lijst van de natuurlijke of rechtspersonen voor wie afval wordt ingezameld, bijhouden.

Een containerpark zamelt de afvalstoffen in van alle ondernemingen, binnen een bepaalde administratieve zone.

Uw inrichting zamelt afval in, afkomstig van andere houders van afval; 

 1. De hoeveelheid afvalstoffen is ≤ 500 kg per afgifte.

 2. De afvalstoffen zijn van dezelfde soort en afkomstig van dezelfde activiteitensector als die van de inrichting.

 3. Er wordt een lijst van de natuurlijke of rechtspersonen wiens afvalstoffen op de site worden ingezameld, bijhouden.

Een arts kan zijn afval naar een ziekenhuis brengen.

Een garagehouder kan zijn afval naar een concessionaris brengen.

U bent kleinhandelaar  en

u zamelt afvalstoffen in die onderhevig zijn aan de uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent. 

De consument brengt de afvalstoffen aan.

Afvalstoffen, onderhevig aan de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent:

 • Batterijen en accu’s
 • Versleten banden
 • Afgedankte voertuigen
 • Gebruikte  olie
 • Afval van elektrische of elektronische apparatuur

U bent kleinhandelaar en

u zamelt afval in dat wordt ingezameld buiten het kader van de uitgebreide  verantwoordelijkheid van de producent 

1.    De consument brengt de afvalstoffen aan en

2.   De afvalstoffen zijn van dezelfde aard als de verkochte producten.

Bijzonder geval: afgewerkte voedingsoliën en -vetten

Als kleinhandelaar die voedingsoliën en -vetten verkoopt, kunt u onder volgende voorwaarden deze afgewerkte voedingsoliën en -vetten inzamelen :

 • Sla deze afvalstoffen niet op de openbare weg op.
 • Sla ze zo op dat u geen enkele schade aan de gezondheid en het milieu berokkent.
 • Laat de afvalstoffen regelmatig ophalen door een geregistreerde inzamelaar, handelaar en makelaar
 • Houd de site proper. U moet een toegestaan desinfectiemiddel gebruiken.
 • Sla de afvalstoffen op in propere recipiënten, voorzien van het tweetalig label ‘Categorie 3: niet voor menselijke consumptie / pas pour la consommation humaine’
 • Verfpotten, teruggenomen door de verfverkoper

U zamelt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van heel kleine omvang in. 

 • AEEA waarvan alle afmetingen ≤ 25 cm zijn.
 • De oppervlakte, bestemd voor de inzameling, is ≤ 2m2.
 • De inzamelingen kaderen in een bewustmakingscampagne voor preventie en hergebruik van AEEA.
 • De inzamelaar, handelaar of makelaar moet de toestemming van Leefmilieu Brussel aanvragen. voor de plaatsing van de recipiënten voor inzameling op de site
  Hij ontvangt het antwoord binnen de 30 dagen volgend op de ontvangst van zijn aanvraag.
  De toestemming is 5 jaar geldig.
 • Zamel deze afvalstoffen niet in op de openbare weg.
 • Duid op de recipiënten voor inzameling de naam van de inzamelaar, handelaar of makelaar aan.
 • Bewaar de recipiënten voor inzameling op een veilige, bewaakte plaats en zorg ervoor dat gevaarlijke substanties niet toegankelijk zijn. 
 • Laat het AEEA geregeld ophalen. 
 • Houd de plaats van de inzameling en de omgeving proper.

Op scholen

 • De acties duren maximum 3 dagen.
 • De acties vinden maximum tweemaal per kalenderjaar plaats.
 • Het is verboden afval in te zamelen bij kleuter- of basisscholen.

Draagbare telefoons

Tablets

Elektronische spelletjes …

 

Geen gloeilampen

Geen rookdetectors

Datum van de update: 06/09/2022