U bent hier

Verkrijgen van een einde van de afvalstatus voor afval dat in een andere regio werd geproduceerd?

Wanneer een afvalstof haar status van afvalstof verliest op grond van de wetgeving van een ander land of gewest, is deze status alleen geldig in het land of het gewest in kwestie. Dat afval zal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afval blijven en als zodanig niet kunnen worden gebruikt.

Een vereenvoudigde procedure zorgt ervoor dat materialen die voldoen aan de wetgeving betreffende het einde van de afvalstatus in het Waalse of Vlaamse Gewest ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun afvalstatus kunnen verliezen. Bijvoorbeeld granulaten afkomstig uit Vlaanderen op een bouwplaats of bij de aanleg van wegen; uitgegraven grond die de grondverzetregeling van het Vlaamse Gewest heeft gevolgd.

De valoriseerbare materialen staan gedefinieerd in artikel 1.1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen. Ze kunnen hun afvalstatus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verliezen als ze niet langer afval zijn:

Leef de voorwaarden na die uw vergunning opgeeft voor het gebruik van het valoriseerbare materiaal, bijvoorbeeld:

Vraag om bijkomende informatie

Leefmilieu Brussel of de gemeente kan aanvullende informatie vragen, zoals bijvoorbeeld:

 • van de bevoegde overheid het bewijs leveren dat het gaat om valoriseerbaar materiaal in de zin van artikel1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen;
 • aangeven hoe het materiaal ter plaatse zal worden gebruikt;
 • bewijzen dat de eventuele beperkingen die aan het materiaal worden opgelegd, worden nageleefd, …

Rubrieken 178 en 28-1

Twee rubrieken in de lijst van de ingedeelde inrichtingen maken het mogelijk dat ‘valoriseerbare materialen’ hun status van afvalstof binnen een ingedeelde inrichting kunnen verliezen:

Rubriek 

Benaming van de geclassificeerde inrichting

Vereiste autorisatie en procedure

28-1

 • Werf voor de bouw, verbouwing of sloop van gebouwen of bouwwerken buiten de openbare weg, met behulp van installaties met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW
 • Werf voor de verbouwing of sloop van een gebouw of bouwwerk of leiding met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvoor de bouwvergunning vóór 1 oktober 1998 is afgegeven, met inbegrip van installaties die onder andere rubrieken vallen, behalve
  • afvalverwijdering ter plaatse
  • de opslag van explosieven
  • saneringswerkplaatsen.

Vallen niet onder deze rubriek:

 • werven met een totale drijfkracht < 50 kW
 • werven die niet onder de toepassing van de rubriek vallen, bijvoorbeeld een bouwwerf voor parkeerplaatsen …

Aangifte klasse 3

Procedure

178

Gebruik van valoriseerbare materialen 

Rubriek 178:

 • Maakt geen onderscheid tussen de aard, het gebruik of de hoeveelheid van het materiaal: is dus van toepassing op niet-gevaarlijke of gevaarlijke materialen.
 • Er is geen classificatiedrempel vastgesteld: de rubriek is dus geldig voor kleine hoeveelheden.

Vergunning van klasse 1D

Procedure:

In te vullen formulieren:

 

Datum van de update: 28/06/2019