U bent hier

Afvalproducent (professionnels) (professionnels)

Uw activiteit brengt afvalstoffen voort en slaat ze tijdelijk op, vooraleer ze af te voeren naar een inrichting voor verwerking.
Het Brudalex-besluit betreffende het afvalbeheer wijzigt bepaalde voorwaarden, verbonden aan uw beroep.
Wenst u meer te weten over de wettelijke voorwaarden voor de uitvoering van uw activiteit?  
In deze gids verneemt u welke uw verplichtingen zijn. U vindt er ook informatie over mogelijke afwijkingen.

Hebt u een milieuvergunning nodig? 

U moet een milieuvergunning aanvragen als:

  • u afval produceert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uw totale opslagcapaciteit de indelingsdrempels overschrijdt; 

De afvalopslagplaatsen zijn ingedeelde inrichtingen, waarvoor u een milieuvergunning nodig heeft.
De indelingsdrempel van een afvalopslagplaats hangt af van twee criteria:
1. het type afval;
2. de opslagcapaciteit.

De onderstaande tabel bevat de vaakst aangetroffen ingedeelde opslagplaatsen.

Berekening van de drempel

Afvalopslagplaats   Opslagcapaciteit Milieuvergunningsklasse Rubriek
Slib Totale oppervlakte ≤ 100 m2 1C 22.1
Slib of uitgegraven aarde Totale oppervlakte > 100 m2 1B 22.2
Gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 1 m2 en 5 m2 2 45.1
Totale oppervlakte > 5 m2 1B
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt < 21°C Capaciteit tussen 50 l en 500 l 2 45.2
Capaciteit > 500 l 1B
Vloeibaar gevaarlijk afval met vlampunt > 21°C Capaciteit tussen 100 l en 5 000 l 2 45.3
Capaciteit > 5000 l 1B
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Totale oppervlakte tussen 5 m2 en 25 m2 3 45.4
Totale oppervlakte > 25 m2 1B
Niet-gevaarlijk afval Totale oppervlakte tussen 100 m2 en 2 000 m2 2 47
Totale oppervlakte > 2000 m2 1B
Beenderen; dierlijk afval of dierlijke bijproducten of bijproducten van bij het slachten

De verschillende drempels zijn te raadplegen in de lijst van ingedeelde inrichtingen .

Keukenafval en etensresten van categorie 3 worden ingedeeld vanaf 1.000 kg.

  106

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting

Als u niet alle voorwaarden van uw milieuvergunning naleeft, pleegt u een inbreuk en loopt u het risico een strafrechtelijke sanctie of een alternatieve administratieve boete te krijgen.

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden, bepaald door uw milieuvergunning, zijn bedoeld om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Om dit doel te bereiken, implementeren we maatregelen om:

  • de schadelijke effecten van de productie en het beheer van afvalstoffen te vermijden of te verminderen;
  • de globale impact van het gebruik van de hulpbronnen te verminderen;
  • de doeltreffendheid van het gebruik van de hulpbronnen te verbeteren.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over :

Datum van de update: 10/08/2022