U bent hier

Afvalbeheer (professionnels)

Door een verantwoord beheer van het afval van uw onderneming kunt u een beslissende rol spelen in de bescherming van het milieu. Minder afval produceren en onvermijdbaar afval een nuttige bestemming geven, zijn essentieel voor een duurzaam beheer.

Uw onderneming produceert noodgedwongen afvalstoffen. Die hebben een aanzienlijk effect op het milieu: buiten het risico van bodem- en watervervuiling veroorzaken het vervoer en de behandeling van het afval ernstige luchtverontreiniging. Die vervuiling heeft een rechtstreeks effect op dieren en planten, maar ook op de gezondheid van de mens.Bovendien is aan het afvalbeheer een reële maar dikwijls miskende economische kostprijs verbonden.

U kunt concrete acties ondernemen om die negatieve effecten te beperken. U bent trouwens ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen op het vlak van afvalbeheer. Het ondersteuningsprogramma Brussels Waste Network kan u helpen uw verplichtingen na te komen en het beheer van uw afval te optimaliseren.

Datum van de update: 28/09/2020