U bent hier

Bodemgebruik en bebouwing in het Brussels Gewest

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten

Volgens de statistieken over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z. ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) in 2014 goed voor 37% van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Begin 2014 bedroeg hun aantal 558.345, wat een toename met 7% is over een tijdsspanne van circa 10 jaar.
Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40% volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001 – Algemene Directie Statistiek) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (31% van het gekadastreerde grondgebied in 2014). De satellietbeelden met hoge resolutie van 2008 hebben aangetoond dat het gewestelijk grondgebied voor 54% bedekt was met vegetatie (zie factsheet).

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.842 ha) (2014)
Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) en van de Algemene Directie Statistiek

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.842 ha) (2014)

Over de periode 1994-2014 steeg de totale bebouwde oppervlakte met 10%. De categorieën waar de sterkste stijging werd opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (+49%) en vervolgens in mindere mate de uitrustingen van openbaar nut (+15%) en de gebouwen voor recreatie en sport (+15%) alsook de banken en kantoorgebouwen (+10%).

De verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakken wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18% toegenomen tussen 1993 en 2006.

Karakteristieken van de bebouwing

Terwijl het aantal gebouwen lijkt te stagneren (ongeveer 194.250 in 2014), is er over een tijdspanne van 20 jaar, met name tussen 1994 en 2014, wel sprake van een continue evolutie van de typologie, met een erg uitgesproken toename van het aantal appartementsgebouwen (+54%)  in het nadeel van het aantal rijwoningen (-4%) – die meer dan de helft van de gebouwen in het Brussels Gewest uitmaken – en handelspanden (-41%). Voor de halfopen en open gebouwen is er sprake van een lichte toename (van 4 tot 5%), voor de andere categorieën van gebouwen is de toename veelbetekenend (+53%). Het aantal garages, parkings en overdekte parkeerplaatsen blijft aanzienlijk toenemen (+15% tussen 2004 en 2014).

Evolutie van het type gebouwen (1992-2014)
Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) – Algemene Directie Statistiek

Evolutie van het type gebouwen (1992-2014)

Datum van de update: 17/11/2017

Documenten: 

Factsheet(s)

Studie(s) en rapport(en)