U bent hier

Bodem

De bodems en het grondwater van het Gewest zijn in de loop der eeuwen sterk verontreinigd.  Dit heeft te maken met het industriële verleden van de stad maar ook met de aanwezigheid van oude stortplaatsen bijvoorbeeld of het al dan niet per ongeluk storten van verontreinigende stoffen door bedrijven of particulieren. Deze vervuiling vormt een potentieel risico voor de menselijke gezondheid en voor de ecosystemen. De rehabilitatie en het hergebruik van verontreinigde terreinen worden trouwens dikwijls afgeremd of belemmerd door de hoge sanerings- of risicobeheerkosten.
Het beheer van deze problematiek werd geleidelijk ingevoerd op gewestelijk niveau.  Dit heeft tot nog toe een concrete vorm aangenomen in de verwezenlijking van een inventaris van de bodemtoestand, de sanering van 472 ha van verontreinigde terreinen of de invoering van verschillende economische hulpmiddelen ter ondersteuning van de identificatie van de verontreinigde bodems of de sanering van verontreinigde percelen. De huidige activiteiten worden zeer goed omkaderd.

Datum van de update: 18/12/2017