U bent hier

Set van milieu-indicatoren

Deze milieu-indicatorenset werd opgestart in het kader van het rapport over de staat van het leefmilieu 2007-2010. De set is bedoeld als informatie voor de socio-economische actoren (politici, verenigingen, publieke overheden, …) en wil de burgers inzicht bijbrengen in de uitdagingen, de toestand en de tendensen op het vlak van de kwaliteit van het Brusselse leefmilieu en het beheer van de grondstoffen.

De indicatoren in kwestie hebben betrekking op gegevens die op een terugkerende basis ter beschikking staan. Voor hun selectie werd zoveel mogelijk rekening gehouden met meerdere criteria, na overleg met de thematische experten:

 • Algemene pertinentie en analytische degelijkheid
  • Representatief voor essentiële milieuverstoringen die iets zeggen over de toestand van het leefmilieu en relevant zijn voor het Gewest (dit is, aangepast aan de problematiek en de schaal van een stad en afgestemd op de gewestelijke bevoegdheden)
  • Dynamisch (dus gevoelig aan wijzigingen die zich voordoen in het milieudomein dat door de indicator wordt gekarakteriseerd)
  • Wetenschappelijk degelijk en meetbaar
  • Vergelijkbaar met de indicatoren die gehanteerd worden in het Vlaams en het Waals Gewest en internationaal (EMA, Eurostat…)
 • Beschikbaarheid / kwaliteit van de gegevens
  • Voorhanden zijnde gegevens die continu en geregeld worden geactualiseerd (voor sommige thema’s is dit aspect zeer beperkend)
  • Robuuste gegevens  
  • Gegevens die toegankelijk zijn aan een redelijke prijs (afgewogen tegen het voordeel dat zij opleveren)
 • Begrijpelijkheid, communicatiepotentieel
  • Gemakkelijk te interpreteren (duidelijk, niet dubbelzinnig) en samenvattend  
  • Vergelijkbaar met een referentiewaarde (kwantitatieve doelstelling, richtwaarde, streefwaarde, grenswaarde of bestaande norm, kritische grens, andere steden of regio’s, enzovoort)

Wij willen erop wijzen dat de indicatoren over het algemeen een betekenis hebben voor het beleid. De indicatoren zijn niet neutraal en evenmin universeel: zij vertrekken steeds vanuit een welbepaalde vraagstelling:

 • op een specifiek geografisch niveau (men vraagt niet hetzelfde op het niveau van Brussel als op het niveau van de Verenigde Naties) ;
 • met een welbepaalde doelstelling voor ogen (bijvoorbeeld het evalueren van een beleid, of het beschrijven van het leefmilieu);
 • door een welbepaalde speler (beleidsbepaler, wetenschapper, breed publiek, ondernemer, ...).

Bij elke indicator hoort een methodologische fiche die het kader verduidelijkt en de tabel(len) met cijfergegevens. U vindt deze onderaan de webpagina onder het kopje Publicaties. Daar staan ook aanvullende documenten voor wie meer informatie wenst.

Toegang tot de indicatoren

Datum van de update: 27/09/2019